Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Voiko osituksen tehdä itse?

Ositusta koskevat muotomääräykset. Ositus tulee tehdä kirjallisesti eli siitä tulee laatia osituskirja. Kumpikin osituksen osapuoli sekä kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat osituskirjan. Myös osituksen sisällöstä on annettu määräyksiä. Muotomääräykset eivät edellytä lakimiehen käyttämistä sopimuksen laatimisessa, eli osituksen voi tehdä pätevästi itsekin. Osituksen tekemiseen liittyy kuitenkin paljon epätietoisuutta ja vääriäkin käsityksiä, joten suosittelemme aina neuvottelua lakimiehen kanssa ennen osituksen tekemistä.

Mitä hyötyä lakimiehestä on?

Ositus mahdollistaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden omistussuhteiden uudelleenjärjestelyn puolisoiden välillä veroseuraamuksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisot voivat vapaasti sopia keskenään, kuinka he jakavat keskenään kummankin nimissä olevan avio-oikeuden alaisen omaisuuden, kunhan puolisoiden saamat arvomääräiset osuudet menevät oikein. Harmittavan usein vastaan tulee tilanteita, joissa puolisot ovat ensin tehneet keskenään ositussopimuksen, jossa he ovat sopineet, että kumpikin osapuoli pitää oman omaisuutensa.  Sen jälkeen puolisoiden välillä tehdään asuntokauppa, jolla toinen puolisoista ostaa toisen puolison osuuden yhteisestä kodista. Kaupan kohteesta maksetaan varainsiirtovero.

Osituksella voidaan vaikuttaa varainsiirtoveroon

Jos puolisoilla on muutakin avio-oikeuden alaista varallisuutta kuin yhteinen koti, edellä mainitun kaupan sijaan olisi ollut ehkä mahdollista siirtää yhteinen koti ainakin osittain osituksen piirissä puolison nimiin, jolloin siirrosta ei tältä osin olisi tullut varainsiirtoveroseuraamusta. Lakimies auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa ja osaa suunnitella omaisuuden siirrot ja tarvittavat asiakirjat siten, että vältytään turhilta veroseuraamuksilta.

Puolisoiden intressissä on saada sopimus aikaan mahdollisimman pian. Joskus käy kuitenkin niin, että puolisot sopivat esimerkiksi lainan maksusta ja asunnon lunastamisesta keskenään selvittämättä ensin rahoituslaitokselta, onnistuvatko järjestelyt heidän puolestaan. Lakimies ohjaa puolisoita hoitamaan asioita oikeassa järjestyksessä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Lakimies sopimisen tukena

Puolisoilla on keskinäisessä suhteessaan sopimusvapaus ja usein parhaimpaan lopputulokseen päästäänkin, kun sopimus syntyy puolisoiden yhteisenä tahtona. Esimerkiksi tasingon maksamisesta, siitä luopumisesta tai omaisuuden arvostamisesta voidaan sopia melko vapaastikin puolisoiden kesken, mutta samalla on pidettävä silmällä sitä, syntyykö samalla esimerkiksi verotettava lahja puolisoiden välillä tai loukataanko puolison velkojien oikeuksia. Lakimies pitää silmät auki ja pohtii parhaita ratkaisuja puolisoiden kanssa.

Omistuksen rekisteröinti ja veroihin liittyvät asiat

Asiat eivät ole aina valmiita heti osituskirjan allekirjoittamisen jälkeen. Usein on vielä huolehdittava esimerkiksi omistuksen rekisteröinnistä omiin nimiin, mahdollisen veroilmoitusten tekemisestä ja verojen maksamisesta sekä muista käytännön asioista. Lakimies auttaa myös niiden hoitamisessa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta