Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

Perunkirjoitusta sanotaan usein vainajan veroilmoitukseksi. Perintöverot määrätäänkin perukirjan perusteella. Siksi perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän velat. Mikäli vainaja on kuollessaan naimisissa tai ositusta ensin kuolleen puolison jälkeen ei ole toimitettu, myös puolison varat ja velat luetteloidaan perukirjassa verotusta varten. Perukirjassa ilmoitetaan lisäksi vainajan kuoleman johdosta maksetut vakuutuskorvaukset sekä hautausavustukset.

Perukirja toimii kuolinpesän osakasluettelona

Tiedot kuolinpesän osakkaista merkitään perukirjaan. Kuolinpesän osakkaita ovat yleensä perilliset ja testamentinsaajat sekä usein myös leski. Tämän vuoksi perunkirjoituksen toimittamiseen kuuluu katkeamattoman sukuselvityksen tekeminen vainajasta.

Perukirjaa tarvitaan ositukseen ja perinnönjakoon

Perukirjalla on tehtävä myös pesänselvityksessä ja perinnönjaossa. Se toimii lähtökohtana ja apuna, kun toimitetaan ositus ja perinnönjako. Perukirjaan kirjataan ositukseen ja perinnönjakoon vaikuttavat asiakirjat, kuten vainajan testamentti, avioehtosopimus, ositussopimus, ennakkoperinnöt ja lahjat sekä testamentit, lahjakirjat ja vakuutuskorvaukset, jos niissä on suljettu vainajan puolison avio-oikeus pois tai vainaja on saanut esimerkiksi testamentin nojalla omaisuutta, jota koskee toissijaismääräys. Mikäli vainaja on itse kuollessaan ollut osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä, myös kyseistä kuolinpesää koskevat asiakirjat tarvitaan.

Perunkirjoitus vaatii työtä 

Perukirjassa otetaan usein kantaa myös esimerkiksi siihen, vedotaanko testamenttiin tai vetoaako leski hänen lakimääräisiin oikeuksiinsa.

Perunkirjoituksessa tulee olla läsnä kaksi uskottua miestä sekä pesänilmoittaja. Lisäksi kaikki pesän osakkaat on kutsuttava perunkirjoitukseen hyvissä ajoin.

Perunkirjoitukseen vaaditaan siis merkittävästi selvitystyötä ja oikeudellista osaamista, jotta kaikki olennainen tulee ilmoitettua oikein ja määräajassa. Huolellisesti laadittu perukirja on korvaamaton työkalu osituksessa ja perinnönjaossa, joten sen laatimiseen kannattaa ehdottomasti käyttää perhejuristin apua.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta