Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avoliitto

Mikä on avoehto?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Sopimus avoliton päättymisen varalta eli avoehto

Avoliitto on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen parisuhteen muoto. Sen perustamiseen ei liity sen kummempaa seremoniallisuutta - sen kun ryhdytään asumaan samassa osoitteessa. Avoliittoon liittyvät mielikuvat ja avoliitossa olevien itsensä mielipide liiton pysyvyydestä ja sitovuudesta vaihtelevat hyvin paljon. Siinä missä toiset parit lähinnä seurustelevat tai asuvat yhdessä, toisten liitto voi olla kaikilta ulkoisilta ominaisuuksiltaan avioliittoa vastaava. 

Avoliitto voi päättyä kolmella tavalla: avioliiton solmimiseen, avoeroon tai avopuolison kuolemaan.

Moni ei tule ajatelleeksi, että avoliitossa on mahdollista tehdä sopimus eron varalta. Aina ei haluta mennä naimisiin, ja mikäs siinä. Jos kuitenkin ollaan pitkään yhdessä tai on yhteisiä lapsia yleensä on myös yhteisiä talousasioita tai yhteistä omaisuutta. Aivan kuten avioliitossa voi sopia pelisäännöistä erotilanteessa avioehtosopimuksella, myös avoliitossa voi tehdä sopimuksen avoeron varalta eli avoehdon.

Avoliitto on eri asia kuin avioliitto

Avoliitto on juridisesti aivan eri asia kuin avioliitto. Mutta kuten avioliitossakin, avoliiton päättyessä tulee käsiteltäväksi parisuhteen taloudellinen puoli. Koska pitkäkään avoliitto ei synnytä puolisoille avio-oikeutta toisen omaisuuteen, tilanne voi olla kinkkinen. Joissain tilanteissa avio-oikeuden puuttuminen saattaa johtaa taloudellisesti epäreiluun lopputulokseen avoliiton päättyessä. 

Näitä tilanteita varten on olemassa avoliittolaki. Sitä sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi (5) vuotta sekä sellaisiin avopuolisoihin, joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Mitä avoehto voi sisältää?

Avoehto kannattaa aina laatia kirjallisesti ja sopimuksessa tulee katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Suuret elämänmuutokset, esimerkiksi asunnon ostaminen, lapsen syntyminen, tulotason muuttuminen tai puolison toimintakyvyn heikentyminen ja edunvalvontatilanteet vaikuttavat merkittävällä tavalla avopuolisoiden mahdollisuuteen kattaa taloutensa kuluja avoliiton aikana. Erotilanteissa valtaosa erimielisyyksistä liittyy raha-asioihin ja lapsiin. 

Mistä avoehdossa sovitaan?

Kuten avioehdossa, avoehdossa avopuolisot voivat sopia ennakkoon, kuinka he haluavat järjestää taloudelliset suhteensa, mitä asioita ottaa huomioon ja kuinka yhteinen omaisuus käytännössä erotellaan, jos parisuhde päättyy. Avoliiton päättymisen varalta laadittavassa sopimuksessa eli avoehdossa avopuolisot voivat sopia ennakkoon sitovasti omaisuutensa jakamisesta ja avoliittolain mukaisen hyvityksen maksamisesta. Sopimus laaditaan avoliiton aikana ja se sitoo avopuolisoita, jos toinen osapuolista vaatii sitä noudatettavaksi avoeron tai soveltuvin osin kuoleman jälkeen.

Toisin kuin avioliitossa, avoliiton päättyminen ei ole aina yksiselitteisesti määriteltävissä. Sopimuksessa sovitaan tämän vuoksi usein myös siitä milloin avoliitto katsotaan päättyneeksi.

Avoehto laaditaan usein osana perintösuunnittelua. Jokaisen avoparin kannattaisi laatia oma avoehto. Erityisen suositeltavaa se on avoliitossa eläville uuspareille. 

Lue myös: Mitä hyötyä on avoehdosta >>

Omaisuuden erottelu avoliiton päättyessä

Avoliittolaki lähtee siitä, että puolisot voivat hoitaa yhteisen taloutensa purkamisen vapaamuotoisesti sellaisella tavalla, jonka he parhaaksi näkevät. Joskus sopiminen ei kuitenkaan suju. Laki luo puitteet omaisuuden erottelulle avoerossa etenkin silloin, kun puolisot ovat asioista eri mieltä. Avopuolisoiden omaisuuden erottelu voidaan tehdä sopimuserotteluna, jolloin laaditaan omaisuuden erottelukirja. Tämän asiakirjan kumpikin puoliso allekirjoittaa, ja sen todistavat kaksi esteetöntä todistajaa. Jos asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, on mahdollista hakea käräjäoikeudelta pesänjakaja suorittamaan omaisuuden erottelu lain määräämissä puitteissa. Avopuolisoiden omaisuuden erottelu tehdään myös avoliiton päätyttä puolison kuolemaan. Tällöin erottelun osapuolia ovat avoleski ja kuolleen puolison kuolinpesän osakkaat. 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avoliitosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Kysyttävää? Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

Jos sinulla on kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluun joko jättämällä soittopyyntö oheisen lomakkeen kautta tai soittamalla numeroon 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Jätä yhteystietosi tällä lomakkeella >>

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat

Asiantuntijamme ovat koonneet sinua varten kattavan paketin avoliiton lakiasioista.

Miniopas avoliitosta

Lue lisää aiheesta

Lexlystä saat avun kaikkiin perheen lakiasioihin luottamuksella ja ammattitaidolla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Lataa hyödylliset minioppaat

Lexlyn juristit ovat laatineet avuksesi monta hyödyllistä miniopasta, joista saat paljon hyödyllistä lakitietoa. Tutustu ja lataa! 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Naimisiin talouden turvaamiseksi?

Olisiko syytä mennä naimisiin vain taloudellisen turvan vuoksi? Ei välttämättä. Oman parisuhteen asiakirjat kannattaa kuitenkin laittaa kuntoon. Avoehdolla voitte sopia keskinäisistä talousasioistanne avoliiton päättymisen varalta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Elätkö avoliitossa?

Avoliittolain myötä avoliitto ei olekaan enää ollut täysin lailla säätelemätön parisuhteen muoto. Yli kymmenen vuotta voimassa ollut avoliittolaki on kuitenkin edelleen hyvin huonosti tunnettu.

Lue kokonaan