Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Edunvalvontavaltuutus

Kiristynyt sääntely ja valvonta koskee myös sinua! Testaa tietämyksesi siitä, kuinka hyvin olet valmistautunut toisen puolesta -asiointiin!

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

VÄITTÄMIÄ:

Tyttäreni hoitaa raha-asiani, jos en pysty hoitamaan niitä itse toimintakykyni heikkenemisen takia.

VÄÄRIN

Tyttäresi tai kukaan muukaan läheisesi ei hoida pienintäkään asiaa puolestasi ilman erityistä valtakirjaa, jota kutsutaan edunvalvontavaltakirjaksi eli EVVK:ksi.

Olen tehnyt tavallisen valtakirjan tyttärelleni ja antanut hänelle pankissa tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi olen antanut Suomi.fi:ssä valtuudet asioihini. Eivätkö nämä riitä turvaamaan asioideni hoidon tulevaisuudessa?

VÄÄRIN

Tavalliset valtakirjat ja tilinkäyttöoikeudet pankissa lakkaavat olemasta voimassa, jos itsenäinen kykysi hoitaa omia asioita heikkenee niin, että tarvitset muiden apua. Myöskään Suomi.fi-valtuudet eivät auta tässä tilanteessa. Edunvalvontavaltakirja EVVK on ainut keino järjestää omien asioidesi hoito tulevaisuudessa siten kuin itse haluat.   

Edunvalvontavaltakirja on eri asia kuin edunvalvonta.

OIKEIN

Edunvalvontavaltakirjan etukäteen tekeminen on keino välttyä byrokraattisemmalta ja tiukemmalta edunvalvonnalta. Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole ja tarvitset myöhemmin tulevaisuudessa toisen ihmisen apua omista asioistasi huolehtimiseen, ainoaksi vaihtoehdoksi jää edunvalvontaan määrääminen joko Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tai käräjäoikeuden toimesta. Henkilöä, joka hoitaa toisen asioita edunvalvontavaltuutuksen perusteella kutsutaan valtuutetuksi ja henkilöä, joka hoitaa toisen asioita edunvalvontamääräyksen perusteella kutsutaan edunvalvojaksi.  

Valtuutettu hyötyy merkittävällä tavalla edunvalvontavaltakirjan tekemisestä: Valtuutetulla ei ole vuosittaista tilintekovelvollisuutta DVV:lle toisin kuin edunvalvojalla. Valtuutetun ei myöskään tarvitse pyytää DVV:ltä lupaa esimerkiksi asunto-osakkeen tai kiinteistön myymiseen ja ostamiseen toisin kuin edunvalvojan.

Jos edunvalvontavaltakirjan ja edunvalvonnan erot ovat vielä vähän hakusessa, voit lukea asiasta tarkemmin oheisesta artikkelista: Edunvalvontavaltuutus vs. edunvalvontamääräys >>

Googlesta löytyy asiakirjamalleja ja lomakkeita, joilla edunvalvontavaltakirjan voi tehdä. 

OIKEIN & VÄÄRIN

Verkosta löytyy kaikenlaisia asiakirjamalleja ja toki sieltä löytyy edunvalvontavaltakirjan perusmallejakin, mutta perusmalli ei valitettavasti riitä kuin laskujen maksuun eivätkä valmiista malleista kopioidut asiakirjat vastaa yksilöllisiä tarpeita.  

Edunvalvontavaltakirja täytyy tehdä ainoastaan pankkia varten.

VÄÄRIN

Edunvalvontavaltakirja eli EVVK on suositeltavaa tehdä pankkiasioinnin lisäksi kaikkien taloudellisten ja omaisuutta koskevien asioiden hoitamista varten. Edunvalvontavaltakirjassa kannattaa ennakoida laajasti erilaisia omaisuuden hoitoon liittyviä tilanteita. Varallisuuden hoitamisesta ja käytöstä voi antaa muutenkin ohjeita. Lisäksi edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä henkilöä koskevien asioiden (esim. terveyden- ja sairaudenhoito) hoitamista varten. Yksityiskohtaisemmilla määräyksillä läheistesi on helpompi hoitaa asioitasi ja huolehtia sellaisista asioista, jotka lisäävät sinun hyvinvointiasi.

Olen yrittäjä ja minulla on useita työntekijöitä. Ymmärränkö oikein, että yrittäjälle edunvalvontavaltakirja on hyvin tärkeä myös yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta.

OIKEIN

Se on juuri näin. Yrittäjällä on vastuu myös työntekijöistään. Yrittäjähän voi saada vaikka burnoutin ja tulla ainakin tilapäisesti kyvyttömäksi hoitamaan yrityksensä asioita. Edunvalvontavaltakirjassa voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan yrityksen asioita ja toisen henkilön hoitamaan henkilökohtaisia asioita.

Edunvalvontavaltakirja ei tule voimaan ennen kuin se on vahvistettu.

OIKEIN

Edunvalvontavaltakirja otetaan käyttöön vasta sitten, jos ihminen tarvitsee apua. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa edunvalvontavaltakirjan valtuutetun hakemuksesta. Niin kauan kun valtakirjaa ei tarvita, se on kuin vakuutus eli tehty kaiken varalta.

Edunvalvontavaltuutus koskee lähinnä vanhuksia eikä sitä tarvitse tehdä ennen kuin on pakko.

VÄÄRIN

Edunvalvontavaltakirja koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä. Edunvalvontavaltuutus voi tulla tarpeeseen vaikkapa laskettelu- tai auto-onnettomuuden taikka mielenterveyden järkkymisen seurauksena. Vitkuttelu edunvalvontavaltakirjan kanssa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyjä. Jos esimerkiksi muistisairaus on edennyt liian pitkälle, edunvalvontavaltakirjan tekeminen on liian myöhäistä.

Voin valtuuttaa useamman henkilön edunvalvontavaltakirjassani.

OIKEIN

Kyllä. Edunvalvontavaltakirjan tekemiseksi tarvitset vähintään yhden valtuutetun. Lisäksi on suositeltavaa nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu. Varavaltuutettu nimetään valtuutetun tilapäisen esteellisyyden vuoksi, esimerkiksi sairauden vuoksi. Toissijainen valtuutettu nimetään valtuutetun pysyvän esteellisyyden vuoksi, esimerkiksi valtuutetun kuoleman varalta. 

Varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu ovat yleensä samoja henkilöitä eikä heidän lukumääräänsä ole laissa rajoitettu. Valtuutettu voi olla esimerkiksi valtuuttajan puoliso ja hänen varavaltuutettujaan ja toissijaisia valtuutettujaan voivat olla heidän aikuiset lapsensa. Yleensä varavaltuutettujen joukkoon kannattaa nimetä myös yksi perheen ulkopuolinen henkilö, joka voi hoitaa esimerkiksi perheenjäsenten välisen mökkikaupan.

Edunvalvontavaltakirjalla toisen asioiden hoitaminen tulee halvemmaksi.

OIKEIN

Edunvalvontavaltakirjalla päästään eroon viranomaismaksuista.  Kun toisen asioita hoitaa edunvalvontavaltakirjalla, maksettavaksi ei tule esimerkiksi vuosittaisia tilintarkastusmaksuja eikä lupa-asioiden käsittelymaksuja. Ainut viranomaismaksu on edunvalvontavaltuutuksen vahvistamismaksu. Lisäksi valtuuttaja voi itse määrätä valtuutetulle maksettavasta palkkiosta, vaikka läheiset eivät yleensä koe tarvetta palkkion nostamiseen. Eurojen lisäksi edunvalvontavaltakirjalla asioiminen säästää yleensä valtuutetun omaa aikaa, mikä on yksi edunvalvontavaltuutuksen merkittävimpiä etuja.

***

Yhä kiristynyt sääntely ja valvonta vaikuttavat myös sinuun ja läheisiisi tulevaisuudessa. Toisen puolesta asiointi avun tarpeen yllättäessä ei enää tänä päivänä suju niin helposti kuin ennen. Edunvalvontavaltuutuksessa ei ole kuitenkaan kysymys pelkästään asiakirjasta, joka laaditaan pankkeja varten. Huolehdi pankkiasioiden sekä muiden taloudellisten ja henkilökohtaisten asioiden joustavasta hoidosta jo tänään. Varmista, että oma ja läheistesi edunvalvontavaltakirjat on tehty ajoissa pahan päivän varalle.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

EVVK = Edun­Val­von­ta­Val­ta­Kir­ja

Tun­net­ko kir­jai­nyh­dis­tel­män EVVK uu­den mer­ki­tyk­sen? Vink­ki: Oi­kea vas­taus ei ole ”Ei Voi­si Vä­hem­pää Kiin­nos­taa.”

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä ihmeen EVVK?

EVVK, edunvalvontavaltakirja. Kyllä. Sen pitäisi kiinnostaa ja paljonkin. Itsestään selvä asia, helppo ja yhtä aikaa vaikea, vaikka jo nimen pitäisi riittää kertomaan, että kyse on jokaisen omien etujen valvomisesta. Ohessa maallikon siis ei-juristin näkökulma asiaan.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Väärinymmärryksiä edunvalvontavaltuutuksesta

Olet­ko si­nä­kin aina ym­mär­tä­nyt edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vää­rin? Lexlyn asiantuntijan laatima artikkeli antaa sinulle selkeän kuvan siitä, mikä edunvalvontavaltakirja on, ja mihin sitä tarvitaan.

Lue kokonaan