Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Testamentti

10 tyypillistä virhettä, joihin testamenteissa sorrutaan

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

1. ”Mulla on paperit kunnossa, juuri 90-luvulla tehtiin testamentit sun muut.”

Yksi testamentti harvoin riittää koko elinajaksi. Lainsäädäntö, verotus, oma elämäntilanne ja oma tahtokin ovat muuntuvaisia. Jos testamentti on laadittu yli 10 vuotta sitten, se kannattaa  ajantasaistaa. Nykyinen verotuskäytäntö tarjoaa entistä laajemmat mahdollisuudet testamentin suunnitteluun.

2. Mahdollisimman laajalla hallintaoikeudella kätevästi verosäästöjä

Hallintaoikeus on näppärä tapa pidättää esimerkiksi puolisolle oikeus käyttää kesämökkiä tai nauttia tuottoa sijoitusasunnosta. On kuitenkin huomattava, että myös omistusoikeus omaisuuteen siirtyy heti. Vaikka omistusoikeuden saajan perintöverot kevenevätkin hallintaoikeusvähennyksen verran, niin verot tulevat kuitenkin heti hänen maksettavakseen.

Kannattaa myös miettiä, millaista omaisuutta hallintaoikeuden piiriin on käytännöllistä ulottaa. Esimerkiksi rahavaroja ei pelkällä hallintaoikeudella pysty käyttämään. Ongelmia saattaa syntyä myös siinä vaiheessa, jos omaisuus pitäisikin myydä tai hallintaoikeudesta luopua muusta syystä, ja leski ei vanhuuden takia pysty enää asioistaan päättämään. Hallintaoikeuden käyttö pitääkin aina miettiä monelta kannalta, ja hallintaoikeuden saajan pitää omassa edunvalvontavaltakirjassaan varmistaa mahdollisuus luopua hallintaoikeudesta tulevaisuudessa.

3. ”Ite tein ja säästin”

Netin mallipohjalle kirjoitetun testamentin jälkeen jää usein epävarmuutta tai epäselvyyttä testamentin monitahoisista oikeusvaikutuksista. Toisaalta testamentista voi jäädä myös puuttumaan tärkeitä kohtia.  

Sen sijaan testamentin voi mainiosti tehdä Lexlyn verkkopalvelussa itse.  Verkkopalvelu on kokeneiden perhejuristien koodaama ja auttaa sinua ymmärtämään, mihin asioihin eri määräykset vaikuttavat. Lexlyn verkkopalvelusta saat asiakirjan, jossa sanamuodot ovat täsmällisiä ja juridisesti oikein.

4. Testamentin suhde avioehtoon on jäänyt hoksaamatta

Testamentti ja avioehto kulkevat oikeusvaikutuksiltaan käsi kädessä. Esimerkiksi avio-oikeuden kuolemassa täysin poissulkeva avioehto ja omistusoikeustestamentti leskelle saattavat johtaa verotussyistä taloudellisesti todella epäedulliseen lopputulokseen. Tällaisessa tapauksessa asiakirjoja on muutettava välittömästi.

5. ”Minun ei tarvitse tehdä testamenttia, koska…”

Isoin virhe on se, jos testamentti on kokonaan tekemättä, milloin mistäkin syystä.

Usein ajatellaan ja tutkimuksetkin osoittavat, että ykkössyy jättää testamentti tekemättä on se, että henkilöllä on lapsia. Lapset eivät ole syy jättää testamenttia tekemättä. Lastenkin edun mukaista on saada perintönsä testamentilla. Lisäksi pikkulapsiperheessä kannattaa pohtia, onko perheen kannalta paras ratkaisu se, että alaikäinen perisi vanhempansa samalla, kun toinen vanhempi jää yksin huolehtimaan kaikesta.

Toinen syy on se, ettei omaisuutta ole tarpeeksi. Mikä sitten on tarpeeksi? Kaikki on suhteellista ja monille pienemmälläkin perinnöllä on iso merkitys

Kolmas syy on se, että lakimiesten palvelut ovat niin kalliita. Ovatko sittenkään? Itse tehty testamentti laadukkaassa verkkopalvelussa onnistuu 90 eurolla. Juristin henkilökohtaisessa palvelussakin testamentin saa kiinteään hintaan, ja testamentin hyödyt voivat olla moninkertaisia, kun puhutaan verosäästöissä unohtamatta muita hyötyjä omille läheisille.

6. Suomalainen testamentti ja lomaosake etelän auringon alla

Kansainväliset kytkökset ovat perheoikeudellista arkipäivää. Kun omaisuutta on useammassa valtiossa tai jos majailet useammassa valtiossa, niin on aivan selvää, että testamentti on tehtävä. Sen avulla pystyt välttämään epäselvät tilanteet ja antamaan määräyksen perimykseesi sovellettavasta laista. Jos omaisuutta on ulkomailla, niin testamentin pätevyys ja tarvittavat menettelyt on selvitettävä myös paikallisen lakimiehen kanssa. Esimerkiksi notaarijärjestelmän piirissä olevissa valtiossa asiakirjan pätevyys voi vaatia allekirjoittamista notaarin edessä.

7. Siskon mies todistamassa

Testamentissa on tarkat muotomääräykset. Esimerkiksi todistajien esteettömyys on edellytys pätevälle testamentille. Jos olet käyttänyt todistajana siskosi miestä tai muita jäävejä todistajia, niin testamentissa on muotovirhe ja se on allekirjoitettava uudelleen esteettömien todistajien läsnäollessa.

8. Testamentin tekeminen jää liian myöhäiseksi

Paras ajankohta tehdä testamentti on nyt. Testamentin tekemistä ei kannata viivyttää. Jos mielesi myöhemmin muuttuu, niin testamenttia on mahdollista muuttaa niin kauan, kun pystyt itse ymmärtämään asian merkityksen. Joskus testamentin tekeminen jätetään niin loppumetreille, että tekijän oikeustoimikelpoisuus herättää kysymyksiä. Tästä aiheutuu helposti riitoja läheisten välillä myöhemmin.

9. Testamenttimääräysten suhdetta edunvalvontavaltakirjaan ei ole huomioitu

Jos testamentti ja avioehto kulkevat käsi kädessä, niin toisessa kainalossa matkaa edunvalvontavaltuutus. Testamenttitahdon toteutuminen voi olla riippuvainen edunvalvontavaltuutuksen sisällöstä.

Esimerkiksi jos testamentilla on määrätty tietty kiinteistö tietylle henkilölle ja rahavarat toiselle, niin edunvalvontavaltuutuksen sisältä tulee miettiä tätä taustaa vasten. Muussa tapauksessa edunvalvontavaltuutettu voi tietämättään testamentin sisältöä myydä kiinteistön ja tällä tavoin vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuka saa ja kuka ei omaisuutta testamentin nojalla.

10. Puolison perintöoikeus sotketaan avio-oikeuteen

Avio-oikeuden poissulkeva määräys testamentinsaajien nykyisiltä tai tulevilta aviopuolisoilta on yleisin testamenttimääräys. Tämä määräys ei kuitenkaan aina suojaa omaisuutta sataprosenttisesti. Lapsettoman testamentinsaajan aviopuoliso perii nimittäin tämän varat avio-oikeudesta riippumatta. Siksi näissä tilanteissa avio-oikeuden ohella on tärkeää sulkea pois puolison perintöoikeus. Vain harva on hoksannut tämän.

 

Lue lisää aiheesta