Perunkirjoitus hoidettavana? Palvelumme on saatavilla kaikkialla Suomessa. Anna asiantuntijoidemme auttaa >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon erot

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen (3) kuukauden sisällä Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksessa käydään läpi etukäteen valmisteltu perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat. Perunkirjoitusta varten laaditaan sukuselvitys vainajasta, jotta voidaan vahvistaa ketkä ovat kuolinpesän osakkaita.

Perukirja - liitteet

Varojen ja velkojen luetteloinnin lisäksi perukirjaan merkitään muun muassa onko vainajalla ollut henkivakuutus, onko annettu ennakkoperintöä ja oliko vainaja laatinut testamenttia. Se henkilö, joka tuntee vainajan varallisuuden parhaiten, tulisi toimia pesän ilmoittajana. Yleensä pesän ilmoittajana toimii leski tai vainajan lapset.

Perunkirjoitus - uskottu mies

Kaksi uskottua miestä tulee myös allekirjoittaa perukirja ja vakuuttaa, että he ovat merkinneet varat ja velat oikein ja arvioineet ne parhaan ymmärryksensä mukaan.

Perunkirjoituksen jälkeen allekirjoitettu perukirja toimitetaan Verohallintoon perintöverotuksen vahvistamista varten. Perukirja tulisi myös toimittaa muille tahoille kuten pankeille.

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan suorittaa perinnönjako, eli jakaa perintö perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Mikäli vainaja on ollut naimissa, tulee ensin toimittaa ositus tai omaisuuden erottelu lesken ja kuolinpesän välillä.

Jokaisella perillisellä tai testamentinsaajalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako voidaan toimittaa sopimusjakona, jolloin laaditaan perinnönjakosopimus, jonka kaikki perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat allekirjoittavat. Kahden esteettömän todistajan tulee myös allekirjoittaa sopimus.

Mikäli osakkaat eivät pääse sopuun, perillinen voi pyytää tuomioistuinta määräämään pesänjakajan, joka toimittaa perinnönjaon.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä: 010 3379 150 tai asiakaspalvelu@lexly.fi

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta