Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Miten voin jättää lapseni perinnöttä?

Ilman testamenttia rintaperillinen eli lapsi perii aina vanhempansa täysimääräisesti. Lapsen voi ohittaa omassa testamentissaan määräämällä omaisuutensa jaosta toisin. Lapsi on kuitenkin aina oikeutettu samaan lakiosansa, jos hän sitä vaatii. Lakiosa on puolet siitä, mitä lapselle lain mukaan kuuluisi.

Perinnöttä jättämiseen vaaditaan painavat syyt

Lapsi voidaan jättää kokonaan perinnöttä ja ilman lakiosaa vain tietyin lakisääteisin edellytyksin ja perinnöttä jättämisestä tulee aina määrätä testamentilla. Edellytykset on luetteloitu perintökaaressa. Lapsen pystyy jättämään perinnöttä, mikäli perittävä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Lisäksi lapsen voi jättää perinnöttä, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Perinnöttä jättämisen perusteet tulee näyttää toteen testamentissa


Perinnöttä jättäminen ei ole testamenttimääräyksenä itsestäänselvyys. Mikäli lapsi halutaan jättää perinnöttä, tulee perinnöttä jättämisen peruste toteennäyttää testamentissa itsessään tai sen liitteeksi laaditulla muistiolla. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi selostusta lainvoimaisesta tuomiosta, jossa perillinen on syyllistynyt rikokseen testamentintekijää kohtaan. Kunniattoman tai epäsiveellisen elämän määritelmää ei löydy laista, mutta ne voidaan määritellä oikeuskäytännön avulla. Kunniaton ja epäsiveellinen elämä voi tarkoittaa muun muassa runsasta päihteiden tai huumeiden käyttöä.

Lapsi voi moittia perinnöttä jättämistä oikeudessa

Lapsensa perinnöttömäksi tekeminen on verraten harvinaista ja hyvin yksilöllistä testamentintekijän näkökulmasta. Perillinen pystyy myös käräjäoikeudessa moittimaan sellaista testamenttia, jossa hänet tehdään perinnöttömäksi. Tällöin perinnöttömäksi tekemisen edellytykset tutkitaan testamentintekijän jättämien näyttöjen perusteella. Testamentti, jossa lapsi määrätään perinnöttömäksi on aina erityislaatuinen ja se on suositeltavaa laatia lakimiehen avustuksella.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme.

 

Lue lisää aiheesta