Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avoliitto

Avoliitossa elävän pariskunnan lakiasiat

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Yleisesti

Avoliittolakia sovelletaan avoliitossa elävään pariskuntaan kahdessa tilanteessa. Jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta, avoliittolakia sovelletaan heidän avoliitoonsa. Näin ollen vasta yhteen muuttanut (lapseton) pariskunta jää tämän lain ulkopuolelle. Toiseksi, jos pariskunnalla on tai on ollut joko yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, avoliittolakia sovelletaan.

Avoliittolaki käsittelee yhteistalouden purkamista, eli sitä sovelletaan vain avoerotilanteessa. Puolisoiden avoliitto katsotaan silloin päättyneeksi, kun puolisot muuttavat eri osoitteisiin, tai jos jompikumpi avopuolisoista menehtyy. Omaisuuden erottelu toimitetaan erotilanteessa silloin, kun toinen avopuolisoista tai puolisoiden perillinen sitä vaatii.  

Lue myös: Miten laki suhtautuu avoliittoon >>

Omaisuuden erottelu avoliitossa

Omaisuuden erottelussa noudatetaan niin sanottua nimiperiaatetta, eli omaisuus kuuluu sille, kenen nimiin se on ostettu tai rekisteröity. Sillä ei siis ole väliä, kuka on omaisuuden tosiasiassa maksanut, jos se on toisen avopuolison nimissä. Jos esimerkiksi yhdessä ostettu asunto on vain toisen avopuolison nimissä, tämä lain silmissä kuuluu yksinomaan hänelle.

Omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Avopuolisoiden yhteinen omaisuus on jaettava sitä vaadittaessa. Jos ei ole selvyyttä siitä, kumpi osapuoli omistaa jaettavan omaisuuden, sen tulkitaan lain silmissä olevan yhteistä omaisuutta.

Avopuolison oikeus hyvitykseen erotilanteessa

Jos omaisuuden erottelu johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen avopuolison kannalta, hänellä voi olla oikeus hyvitykseen omaisuuden erottelun yhteydessä. Hyvitys on korvaus, jonka avopuoliso voi saada, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamalla panoksellaan auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan ainakin työ yhteisen talouden tai omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen sekä varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen.

Avoehto

Jotta epäoikeudenmukaisilta ja yllättäviltä tilanteilta vältytään, kannattaa tehdä avoehto, jossa määritellään etukäteen, kuinka omaisuus jaetaan erotilanteessa. Toisin kuin avioehtoa, avoehtoa ei tarvitse erikseen rekisteröidä ollakseen pätevä. Ainoastaan avoehdon tekemällä voit puolisosi kanssa varmistua siitä, että omaisuutenne jaetaan haluamallanne tavalla erotilanteessa.

Avoehdolla on merkittäviä hyötyjä. Se ensinnäkin selkeyttää avoerotilannetta yllätyksien varalta. Toiseksi avoehto tuo turvallisuutta. Avopuolison asema on taloudellisesti turvaton, sillä avoliitto ei synnytä puolisoille avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avoehdolla voi rakentaa turvallisuutta molemmille osapuolille tulevaisuuteen. Lopuksi, avoehtoon liittyvä avoin keskustelu ja yhteiset päätökset mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuista ovat hyvä pohja tulevaisuudelle. Parhaat sopimukset parisuhteissa syntyvät silloin, kun kumpikin tahtoo toiselle hyvää.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avoliitosta. Jos haluat saada tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat

Asiantuntijamme ovat koonneet sinua varten kattavan paketin avoliiton lakiasioista.

Miniopas avoliitosta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Elät­kö avo­lii­tos­sa - Lue, mi­ten tur­vaat oman ti­lan­tee­si

Meillä on vuosikymmeniä totuttu ajattelemaan, että avoliittoon ei liity puolisoiden välisiä juridisia sitoumuksia, eikä taloudellisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Avoliittolain myötä avoliitto ei olekaan enää ollut täysin lailla säätelemätön parisuhteen muoto. Yli kymmenen vuotta voimassa ollut avoliittolaki on kuitenkin edelleen hyvin huonosti tunnettu. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Nai­mi­siin ta­lou­den tur­vaa­mi­sek­si?

Olisiko syytä mennä naimisiin vain taloudellisen turvan vuoksi? Ei välttämättä. Oman parisuhteen asiakirjat kannattaa kuitenkin laittaa kuntoon. Avoehdolla voitte sopia keskinäisistä talousasioistanne avoliiton päättymisen varalta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avo­puo­li­son oi­keu­det

Avoliitossa puolisoilla ei ole samanlaisia lakiin pohjautuvia oikeuksia kuin avioliitossa elävillä pariskunnilla.

Lue kokonaan