Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon erot

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen 

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden sisällä Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksessa käydään läpi etukäteen valmisteltu perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat. Perunkirjoitusta varten laaditaan sukuselvitys vainajasta, jotta voidaan vahvistaa ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. 

Suurin osa ihmisistä joutuu ensimmäistä kertaa uuteen tilanteeseen esimerkiksi omien vanhempien kuollessa. Surun hetkellä pitäisi hoitaa käytännön asioiden kuten hautajaisjärjestelyjen lisäksi perunkirjoitus. 

Perukirjoituksen toimittamiseen liittyy paljon käytännön toimenpiteitä aina sukuselvitysten ja vainajan varallisuuden selvittämisestä itse perukirjan laatimiseen. Monesti on helpompaa käyttää perheoikeuteen erikoistunutta lakimiestä perukirjan laatimiseen. Asiansa osaava lakimies ottaa huomioon mm. perintöverotukseen vaikuttavat asiat ja varmistaa, että perukirja on tehty oikein. 

Pe­run­kir­joi­tus ja pe­rin­nön­ja­ko 

Perunkirjoitus ja perinnönjako menevät monesti ihmisten mielissä sekaisen ja ajatellaan, että perunkirjoituksessa jaetaan omaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole vaan perunkirjoitus ja perinnönjako ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. 

Perunkirjoituksessa listataan perittävän varat ja velat sekä selvitetään kuolinpesän osakkaat. Perukirjassa ei vielä jaeta omaisuutta vaan se on kuten edellä todettiin eräänlainen kuolinpesän veroilmoitus, jonka perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen. 

Mitä eroa on pe­run­kir­joi­tuk­sel­la ja pe­rin­nön­jaol­la? 

Perinnönjaon voi tehdä vasta perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjako tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen erillisellä perinnönjakosopimuksella. Perinnönjakoon, toisin kuin perunkirjoitukseen, ei ole laissa säädettyä määräaikaa vaan se voidaan toimittaa periaatteessa koska vaan perunkirjoituksen jälkeen. 

Perukirja ja perinnönjakosopimus ovat määrämuotoisia asiakirjoja, joiden tekemisessä kannattaa turvautua asiantuntijan apuun, jotta asiakirjat tulee tehtyä lain kirjaimen mukaan ja myös verotukselliset asiat tulee huomioitua.  

Lisäinfoa perinnönjakosopimuksen laatimiseen löydät klikkaamalla tästä >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä: 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai asiakaspalvelu@lexly.fi

Lue artikkeli: Mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen >>

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Kuka perii ja kenet?

Perintökaaressa määrätään perintöoikeudesta. Mikäli vainajalla on lapsia, lapset perivät hänet. Jos joku lapsista olisi kuollut, tulevat hänen lapsensa hänen sijaansa.  

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kuolinpesän osakkaat

Kun henkilö kuolee, muodostuu hänen omaisuudestaan kuolinpesä, joka käsittää kuolleen henkilön omaisuuden. Kuolinpesää hallinnoivat osakkaat.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Milloin tehdään perinnönjako?

Kun perunkirjoitus on pidetty, on perinnönjaon vuoro. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan lain ja/tai testamentin mukaan perinnönsaajille. Kuolinpesä lakkaa ja omaisuus siirtyy kunkin perinnönsaajan omiin nimiin.

Lue kokonaan