Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää avioerosta ja osituksesta

Avioeroon liittyy paljon järjestettäviä asioita, joista tärkeimpiä on ositus. Ositus tarkoittaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista puolisoiden kesken avioliiton päätyttyä. Avioliitto voi päättyä avioeroon tai puolison kuolemaan. Avio-oikeuden alaista omaisuutta ei voi jakaa suullisesti sopien tai vapaamuotoisesti.

Ositus Lexlyn avulla

Katso videolta, mitä Lexlyn perustajaosakas Katariina Kuusiluoma kertoo osituksesta käytännössä ja miksi ositus on helpoin hoitaa heti avioeron jälkeen.  

Ositus tiivistettynä

Ositus saattaa monelle olla käsitteenä vieras, vaikka tiedetäänkin, että omaisuus tulee avioliiton päättymisen jälkeen jakaa.

Lue, mitä ositus käytännössä tarkoittaa

Ositus päättää avioliiton taloudellisen puolen

Kun avioliitto päättyy, tulee myös avioliiton myötä syntyneet taloudelliset siteet purkaa. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että ositus tulee aina tehdä kirjallisesti.

Miten ositus vaikuttaa talouteen

Riitaisan avioeron ositus

Avioero ei aina suju sopuisasti. Varsinkin silloin osituksen tekeminen saattaa muodostua hankalaksi. Usein asiantuntijan tarjoama apu muodostuu tällöin korvaamattoman tärkeäksi.

Lue, miten ositus saadaan hoidettua myös riitatilanteissa

Mitä tapahtuu, jos ositusta ei hoida ajoissa?

Ositus on tehtävä aina, kun avioliitto päättyy. Moni ajattelee, ettei osituksen hoitamisella ole kiire, ja asia lykkääntyy aina vain pidemmälle. Olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä ositus aina mahdollisimman pian avioliiton päättymisen jälkeen. Jos ositusta lykkää, saattaa edessä olla yllättäviä ongelmia.

Mitä tapahtuu, jos ositusta ei tee ajoissa

 

Näin valmistaudut osituksen tekoon

Osituksen tekoon on hyvä valmistua huolella. Tällöin saa varmuuden siitä, että asiat hoituvat molempien puolisoiden kohdalla sujuvasti.

Lue ohjeet ositukseen valmistautumista varten

Miksi ositus kannattaa toimittaa avioeron jälkeen?

Yleensä melkein kaikki asiat on paras hoitaa pois päiväjärjestyksestä, heti niiden tultua ajankohtaisiksi. Tämä pätee myös ositukseen. 

Miksi ositus kannattaa tehdä heti eron jälkeen

Miniopas osituksesta

Avioero on usein surullinen asia. Siihen liittyvien asioiden hoitaminen saattaa tuntua raskaalta ja epämiellyttävältä. Asioihin on kenties helpompi ryhtyä, jos saa selkeät ohjeet siihen, miten osituksen suhteen tulisi toimia.

Lataa tästä maksuton osituksen miniopas

Tästä avioeroavustajaan

Pitääkö tehdä ositus, jos on avioehto?

Aina kun avioliitto päättyy, tulee puolisoiden omaisuus jakaa virallisen asiakirjan avulla riippumatta siitä, onko parilla ollut avioehto.

Lue artikkelista, miten avioehto ja ositus liittyvät toisiinsa

Mistä päivästä ositus tehdään?

Osituksen kohdalla myös sillä on merkitystä, minä päivänä avioero on laitettu vireille. 

Lue artikkeli osituksen ja avioeron vireilletulopäivän yhteydestä

Mitä tietoja ositukseen tarvitaan?

Avioero harvemmin on iloinen asia ja osituksen tekeminen saattaa tuntua työläältä. Asiantuntijan avulla ositukseen on kuitenkin helppo lähteä.

Lue artikkeli siitä, mitä kaikkea ositukseen tarvitaan

Pitääkö ositus rekisteröidä?

Osituksen rekisteröinti ei ole pakollista, mutta on tilanteita, joissa se voi kuitenkin olla järkevää.

Lue artikkeli osituksen rekisteröinnistä

Kuka voi tehdä osituksen?

Periaatteessa osituksen voi tehdä eroava aviopari itsekin, mutta ammattilaisen puoleen kääntymällä, voi olla varma, että riidoilta vältytään myös tulevaisuudessa.

Lue artikkeli aiheesta, kuka voi tehdä osituksen

Mikä on ositus?

Kun olet lukenut tämän artikkelin, saat yksityiskohtaisen kuvan siitä, mitä ositus avioerossa tarkoittaa.

Lue artikkeli osituksesta

Mitä jos jätän osituksen tekemättä?

Osituksen tekemättä jättämisellä saattaa olla suurempi merkitys, kuin osaat ikinä kuvitellakaan.

Mitä vaikutuksia osituksen tekemättä jättämisellä on

Liittyykö ositukseen veroetuja?

Harva tulee ajatelleeksi, että osituksella saattaa myös saavuttaa veroetuja. Lue oheinen artikkeli, niin tiedät.

Artikkeli osituksesta ja sen verovaikutuksista

 

Mitkä ovat ositussopimuksen muotovaatimukset

Kaikkiin juridisiin asiakirjoihin liittyy tiettyjä muotovaatimuksia, myös ositussopimukseen.

Lue artikkeli ositussopimuksen muotovaatimuksista

Pitääkö ositus tehdä?

Sille miksi ositus tulee tehdä, löytyy selkeät perusteet. Lue oheinen artikkeli, jos asia mietityttää sinua.

Syyt ositukselle

Riitaisa ero ja pesänjakaja

Mitä tarkoitetaan pesänjakajalla, kun puhutaan avioerosta? Lue Lexlyn asiantuntijan kirjoittama artikkeli, niin tiedät.

Mikä on pesänjakajan tehtävä osituksessa

Lapsen asiat erossa

Mitä kaikkea vanhempien tulee huomioida, kun avioliitto päättyy eroon?

Lue Lexlyn asiantuntijan laatima muistilista aiheesta