"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Perunkirjoitus

Kuka on vastuussa perunkirjoituksen järjestämisestä?

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä vastaa käytännössä se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Yleensä asioista tietää parhaiten puoliso tai lapsi.

Lue artikkeli: Kuinka toimia, kun läheinen on kuollut

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on tilaisuus, johon kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja jossa käydään läpi huolellisesti etukäteen valmisteltu perukirja. Perukirjoituksen päätteeksi perukirja allekirjoitetaan. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi tarvitaan myös kahden kuolinpesän ulkopuolisen henkilön, uskottujen miesten, allekirjoitus.

Lue artikkeli: Perunkirjoitus

Lue artikkeli: Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

 

Mikä on perukirja?

Vainajan kuolinpesän osakkaista eli perillisistä, puolisoista ja testamentinsaajista sekä varoista ja veloista laadittava määrämuotoinen selvitys, jota kutsutaan perukirjaksi. Perukirja on käytännössä vainajan viimeinen veroilmoitus, asiakirja, jossa vainajan omaisuus luetteloidaan kokonaisuudessaan.

Lue artikkeli: Perukirja

Pitääkö perunkirjoitus tehdä aina?

Perunkirjoitus pitää tehdä jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen ihmisen kuoleman jälkeen. Poikkeuksia ei ole. Vaikka vainajalla ei olisi varoja tai velkoja, tulee perunkirjoitus joka tapauksessa tehdä.

Lue artikkeli: Miksi perunkirjoitus on pakko tehdä, vaikka vainajalla ei ollut juuri omaisuutta?

Lue artikkeli: Onko perunkirjoitus pakollinen?

Kenen tulee hoitaa kuolinpesän asioita ennen perunkirjoitusta?

Ennen perunkirjoitusta jonkun vainajan läheisistä tulee ottaa kuolinpesän paperiasiat hoitaakseen. Yleensä se on joku kuolinpesän osakkaista eli vainajan puoliso tai lapsi. Laki edellyttää ainoastaan, että asiat ottaa hoitaaksen ”se, joka tuntee pesän asiat parhaiten”. Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa myös jonkun muun, juristin tai muun ammattilaisen, valmistelemaan perunkirjoitusta. Jonkun on myös toimittava pesänilmoittajana perukirjassa. Perukirjan valmistellut juristi toimii yleensä uskottuna miehenä ja joku pesän osakkaista pesän ilmoittajana.

 

Kenen tulee hoitaa kuolinpesän asioita perunkirjoituksen jälkeen?

Perunkirjoituksen jälkeen tiedossa on, ketkä ovat kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkailla on kuolinpesässä yhteishallinto, eli kaikkien täytyy hyväksyä kaikki kuolinpesässä tehtävät toimet. Käytännöllisintä on valtuuttaa valtakirjoin joku kuolinpesän asioista hoitamaan kuolinpesän juoksevia asioita, mm. maksamaan laskut ja vaikkapa sopimaan kuolinpesään kuuluvan asunnon myynnistä kiinteistönvälittäjän kanssa.

Lue artikkeli: Kuinka toimia, kun läheinen on kuollut?

Perunkirjoitus

Lexlyn kokeneet perheoikeuden asiantuntijat auttavat sinua kaikessa perunkirjoitukseen liittyvässä.

Perunkirjoitus
265 €/h

Perunkirjoitukset ammattitaitoisesti ja myötätunnolla. Hinta-arvio on aina maksuton. Asiakaspalvelusta saat lisätietoa.

Varaa aika

Minne perukirja pitää toimittaa?

Perukirja toimitetaan ennen kaikkea Verohallintoon yhden (1) kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä. Perukirja pitää myös toimittaa vainajan käyttämiin pankkeihin ja mahdollisesti myös mm. vakuutusyhtiöön ja taloyhtiön isännöitsijälle. Jos perukirjan osakasluettelo halutaan vahvistaa digi- ja väestötietovirastossa, se tulee toimittaa myös sinne.

Keitä ovat uskotut miehet?

Kuolinpesän osakkaat valitsevat kaksi ihmistä toimimaan uskottuina miehinä. Uskotut miehet ovat kuolinpesän ulkopuolisia, luotettuja ihmisiä. Usein he ovat ammattilaisia kuten juristeja. Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida ja luetteloida kuolinpesään kuuluva omaisuus. Uskottujen miesten on arvostettava kuolinpesän varat käypään arvoon eli todennäköiseen markkinahintaan. Uskotut miehet myös allekirjoittavat perukirjan pesänilmoittajan ja osakkaiden lisäksi.

Lue artikkeli: Perunkirjoituksen uskotut miehet

Kenellä on oikeus olla läsnä perunkirjoituksessa?

Perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti lakimääräiset perilliset, leski ja muut kuolinpesän oikeudenomistajat eli yleistestamentinsaajat, erityistestamentinsaajat ja toissijaiset perilliset. Yleistestamentinsaajat ovat kuolinpesän osakkaita toisin kuin erityistestamentinsaajat. Leski on kuolinpesän osakas osituksen toimittamiseen saakka. 

Lue artikkeli: Kenet on kutsuttava perunkirjoitukseen?

;

Onko perunkirjoitukseen pakko osallistua?

Kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse olla paikalla perunkirjoitustilaisuudessa. Osallistuminen on kuitenkin suositeltavaa, sillä tilaisuudessa osakkaat saavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi perukirjan merkityksestä ja perinnönjaosta. Perunkirjoitukseen voi halutessa ottaa mukaan avustajan tai kuolinpesän osakas voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa.

Kuinka perintövero määräytyy?

Perintövero määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen perheenjäsen perinnönsaaja on ollut vainajalle. Perintöveroluokkia on kaksi. Läheiset eli lapset, lapsenlapset ja puoliso ovat ensimmäisessä ja muut toisessa veroluokassa. Ensimmäistä veroluokkaa verotetaan kevyemmin kuin toista. Aviopuoliso saa lisäksi huojennusta perintöveroon. Verottaja lähettää perintöveropäätöksen jokaiselle perinnönsaajalle erikseen.

Lue artikkeli: Perintövero

Lue artikkeli: Lesken perintövero

Lue artikkeli: Mikä on perunkirjoituksen hinta?

 

 

Koska perintöverot tulevat maksuun?

Verohallinto lähettää perintöveropäätöksen perinnön saajalle aikaisintaan 6 kuukauden ja enintään 1 vuoden kuluttua perukirjan toimittamisesta Verohallintoon. Leski saa perintöveropäätöksen vain, jos hän perii omaisuutta tai saa vakuutuskorvauksen.

Mitä perunkirjoituksen jälkeen tulee tehdä?

Perunkirjoitus on ensimmäinen mutta ei viimeinen vaihe kuolinpesän selvittämisessä. Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesä on jakamaton. Kuolinpesän osakkaiden kesken vallitsee kuolinpesän yhteishallinto. Kuolinpesä kannattaa kuitenkin useimmiten osittaa ja jakaa melko pian perunkirjoituksen jälkeen. Jos vainaja oli naimisissa, puolisoiden yhteinen omaisuus on ensin jaettava eli ositettava tai eroteltava. Vasta osituksen tai erottelun jälkeen voidaan tehdä perinnönjako.

Perunkirjoitus

Lexlyn kokeneet juristit auttavat sinua kaikessa perunkirjoitukseen liittyvässä.

Perunkirjoitus
265 €/h

Perunkirjoitukset ammattitaitoisesti ja myötätunnolla. Hinta-arvio on aina maksuton. Asiakaspalvelusta saat lisätietoa.

Varaa aika

Mihin perukirjaa tarvitaan perinnönjaon jälkeen?

Perukirja kannattaa ehdottomasti pitää tallessa, vaikka perinnönjako olisikin jo tehty. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi luovutusvoittoveroilmoituksen tekemiseen verottajalle, kun myyt perimääsi omaisuutta.

Voiko perukirjaan merkittyjä arvoja muuttaa sen jälkeen, kun perukirja on toimitettu verottajalle?

Verottaja voi oikaista perukirjaan merkittyjä omaisuuden arvoja, jos verottajalle toimittaa selvityksen perukirjaan merkittyjä arvoja korkeammista tai matalammista arvoista. Perintöveropäätökset kannattaa joka tapauksessa aina tarkistaa huolellisesti.

 

Artikkeleita perunkirjoituksesta

Takaisin etusivulle >>