Bouppteckning

Hur ska man gå tillväga när en närstående har avlidit?

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

När förrättas bouppteckningen? 

När en närstående avlider måste man ta hand om många praktiska saker. Man måste utreda den avlidnes och en möjlig änklings/änkas egendom samt saker gällande arvingarna och allt detta måste skötas efter den tidsram som är stadgad i lag.  

En begravning ska också hållas. Bouppteckningen ska förrättas inom lag utsatt tid och på det sätt som lagen föreskriver. I bouppteckningen utreds vilka som befinner sig i arvsställning och vilken egendom som hör till dödsboet. Bouppteckningstillfället ska hållas inom tre månader från dödsdagen.  

Man kan ha stor hjälp av en sakkunnig 

För att förrätta en bouppteckning måste man inskaffa många dokument. Hjälp av en kunnig jurist kan bidra till ett oersättligt lugn.  

Vi vill bidra till att göra bouppteckningsförfarandet problemfritt och förståeligt. Vi leder er fram steg för steg fram tills att allting är utrett och avslutat.   

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om bouppteckning. Ta kontakt med vår kundtjänst ifall du vill få information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken kan du läsa flera artiklar rörande bouppteckningar >>

 

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion