Avvittring (tidigare äktenskap)

  • Är det redan ett tag sedan ni gick skilda vägar?
  • Kom ni överens om fördelningen av egendomen utan att uppgöra och skriva på ett avvittringsavtal? I så fall är det skäl att göra ett avvittringsavtal nu.
  • Innehållet i ett avtal om avvittring kan vara mycket enkelt, men avtalet måste uppgöras skriftligen och uppfylla lagens formkrav.
  • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
  • Bekanta dig med vår prissättning >>

Avvittring, tidigare äktenskap
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

På Lexlys finskspråkiga nätsidor har du möjlighet att med hjälp av våra online-tjänster uppgöra ett juridiskt bindande avtal på egen hand >>

Tyvärr är våra onlinetjänster tillsvidare tillgängliga endast på finska. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad och lanseras senare i år. 

 

Avvittring måste göras skriftligt

Genom ett äktenskap får makarna i regel giftorätt i varandras egendom och denna giftorätt finns kvar ända tills giftorättsegendomen är officiellt uppdelad vid en s.k. avvittring. Efter en skilsmässa är det viktigt att makarnas egendom utreds och delas upp mellan makarna.

Giftorätten binder ihop makarnas egendom ända tills det ekonomiska bandet mellan makarna bryts i samband med en avvittring. För att avvittringen ska vara slutlig måste den göras skriftligt. Ett muntligt avtal är inte tillräckligt för att bryta giftorättsbandet. Vid avvittringen specificeras vem av makarna som äger vad efter äktenskapet. Också om vardera maken behåller sin egen egendom, måste en avvittring göras skriftligen.

Om du och din före detta make har ett äktenskapsförord som utesluter all giftorätt, görs ingen avvittring, utan i stället ett avtal om avskiljande av egendomen.

Ifall du och din före detta make i praktiken har delat upp all er egendom och är överens om att ni inte har några ekonomiska krav på varandra, lönar det sig att uppgöra och skriva på ett entydigt avtal om saken.

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avvittring måste alltid göras

Det lönar sig inte att lämna avvittringen eller avskiljande av egendomen ogjord, eftersom avvittringen i så fall måste göras senast då den ena av de före detta makarna dör. I samband med bouppteckningen efter en frånskild person, kontrolleras alltid om avvittringen gjorts mellan de tidigare makarna. Innan avvittringen är gjord, kan dödsboet inte delas mellan arvingarna.

Så här tycker våra kunder!

Avvittring, tidigare äktenskap

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Avvittring, tidigare äktenskap
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion