Bouppteckning

 • När en anhörig har gått bort, kan det vara skönt att få hjälp med det praktiska.
 • Låt våra jurister ta hand om hela bouppteckningsprocessen, de är specialiserade inom familjejuridik och om du har frågor eller funderingar är de lätta att nå.
 • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
 • Bekanta dig med vår prissättning >>

Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en lagstadgad utredning av dödsboets delägare samt av den avlidnes och en eventuell änkas/änklings tillgångar och skulder. En bouppteckning ska förrättas efter varje avliden person som varit bosatt i Finland vid sin död. Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet.  Eftersom det tar tid att samla ihop de dokument som behövs för bouppteckningen, är det bra att påbörja förberedelserna inför bouppteckningen i god tid.


Hur går boupptecningsprocessen till?

Då bouppteckningen förrättas av en av våra jurister, samlar vår jurist ihop de dokument och de uppgifter som behövs för bouppteckningen, uppgör bouppteckningshandlingen och ordnar en bouppteckningsförrättning. Vid bouppteckningsförrättningen går vår jurist igenom bouppteckningshandlingen tillsammans med dödsboets delägare och två gode män. Efter bouppteckningen skickar vår jurist in bouppteckningen till skatteförvaltningen. Bouppteckningsinstrumentet fungerar som grund för arvbeskattningen.  

Bouppteckningen kan förrättas utan fysiskt möte på kontoret vid telefon- och videomöte, ifall dödsbodelägarna så önskar. Bouppteckningsinstrumentet kan också undertecknas med en elektronisk underskrift. Bouppteckningen kan naturligtvis förrättas på vårt kontor.

Bouppteckningen fungerar som ett underlag för fortsatt skötsel av dödsboets ärenden efter bouppteckningen och för en fördelning av dödsboets egendom vid en avvittring och ett arvskifte. Vid bouppteckningsförrättningen diskuterar vår jurist med dödsbodelägarna hur egendomen kan skötas efter bouppteckningen. Ifall dödsbodelägarna önskar, diskuteras också alternativ för avvittring och arvskifte.


Bouppteckningen med omtanke och sakkunskap hos Lexly

Under konsultation, kan vi kartlägga dödsboets situation och ge dig en tillförlitlig uppskattning av tidsåtgången på förhand. Våra erfarna familjejurister hjälper och rådger dig. 

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

Den inledande diskussionen binder dig inte till att lämna oss ett uppdrag.

Lätta juridiska tjänster

 • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
 • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
 • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
 • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Vad ingår i bouppteckningen hos Lexly?

Vår tjänst innebär de följande:

 • Möte via telefon, video eller fysiskt med vår jurist
 • Beställning av behövliga dokument och intyg
 • Uppgörande av bouppteckningshandlingen
 • Förrättande av bouppteckning (på distans eller på vårt kontor)
 • Gode männen
 • Diskussion om arvsbeskattningen
 • Inlämnande av bouppteckningen till skatteförvaltningen
 • Kontroll av arvsskattebeslutet
 • Diskussion on avvittring ock arvskifte. 


Bouppteckning - Guide för anhöriga med checklista för dokument och information som behövs för bouppteckningen >>

Läs mer om bouppteckningen

Så här tycker våra kunder!

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion