Bouppteckning

En bouppteckning ska förrättas efter varje avliden person som varit bosatt i Finland vid sin död. Bouppteckningen är en lagstadgad utredning av dödsboets delägare samt av den avlidnes och en eventuell änkas/änklings tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet. Eftersom det tar tid att samla ihop de dokument som behövs för bouppteckningen, är det bra att påbörja förberedelserna inför bouppteckningen i god tid.

från 600

Prissättningen baserar sig på den tid vi lägger ner på uppdraget. Berätta om din situation, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran

Vi på Lexly tar hand om bouppteckningen, pålitligt och smidigt

Då bouppteckningen förrättas av en av våra jurister, samlar vår jurist ihop de dokument och de uppgifter som behövs för bouppteckningen, uppgör bouppteckningshandlingen och ordnar en bouppteckningsförrättning. Vid bouppteckningsförrättningen går vår jurist igenom bouppteckningshandlingen tillsammans med dödsboets delägare.

Bouppteckningen kan förrättas på vårt kontor i Helsingfors, Tammerfors eller Åbo. Bouppteckningen kan även uppgöras och förrättas på distans vid ett telefon- eller videomöte. Efter bouppteckningen skickar vår jurist in bouppteckningen till skatteförvaltningen.

Bouppteckningen fungerar som ett underlag för fortsatt skötsel av dödsboets ärenden efter bouppteckningen och för en fördelning av dödsboets egendom vid en avvittring och ett arvskifte. Vid bouppteckningsförrättningen diskuterar vår jurist med dödsbodelägarna hur egendomen kan skötas efter bouppteckningen. Ifall dödsbodelägarna önskar, diskuteras också alternativ för avvittring och arvskifte.

 

På basis av en kostnadsfri inledande diskussion (ca 15 min), kan vi kartlägga din situation och ge dig en tillförlitlig uppskattning av tidsåtgången på förhand.

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Så här fungerar det

 • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
 • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
 • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
 • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
 Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

I tjänsten ingår

 

 • Inledande diskussion med vår jurist
 • Beställning av behövliga dokument och intyg
 • Diskussion om arvsbeskattningen
 • Uppgörande av bouppteckningshandlingen
 • Förrättande av bouppteckning (på distans eller på vårt kontor)
 • Gode männen
 • Inlämnande av bouppteckningen till skatteförvaltningen
 • Kontroll av arvsskattebeslutet 

 

Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

från 600

Prissättningen baserar sig på den tid vi lägger ner på uppdraget. Berätta om din situation, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran