Testamente

Med ett testamente bestämmer du hur din egendom fördelas efter din egen bortgång. Genom att uppgöra ett testamente kan du bland annat förbättra din makes eller sambos ekonomiska trygghet, rikta egendomen till de personer eller organisationer som du själv väljer, eller påverka dina arvingars arvsbeskattning.

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran

Vet du vem som ärver dig enligt lag?

Många känner till att arvet i första hand går till barn och barnbarn. Men vad har en efterlevande make för skydd och vem ärver dig ifall du är ogift och barnlös?

En diskussion om ett testamente innebär dels en genomgång av vad som händer med din egendom efter din bortgång om du inte uppgjort något testamente, dels en presentation av olika alternativa testamentsförordnanden för just din situation.

Vid en diskussion med vår jurist kartläggs din helhetssituation och du får råd i de frågor som känns viktiga för just dig.

 

Påverka arvsskatten med hjälp av ett testamente 

Testamentstagarna är skyldiga att betala arvsskatt för det arv de får. Med hjälp av ett testamente och genomtänkt arvsplanering, kan arvingarnas arvsskatt minska märkbart. Storleken på arvsskatten påverkas av antalet arvingar och egendomens värde.

Oberoende av hur stor din förmögenhet är, är de medel som står till ditt förfogande för att påverka arvsskatten de samma. Arvsskatten påverkas effektivast genom att öka på antalet arvingar eller genom att separera nyttjanderätten från äganderätten, t.ex. så att en efterlevande make får nyttjanderätt dvs. fri rätt att själv använda en sommarstuga, medan barnen får äganderätten till stugan. Du kan minska på den totala skattebördan för dina arvingar också genom att ge en del av din egendom åt dina arvingar som gåva redan under din livstid.

 

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Hur påverkar ett testamente

Exempel 1: En frånskild person med barn och barnbarn

  • Arvlåtaren har egendom till ett värde av 350 000 euro. Arvlåtaren har ett barn och två barnbarn.
  • Utan ett testamente är barnet den enda arvingen och ärver all egendom. Barnet betalar 45 700 € i arvsskatt.
  • Om egendomen delas jämnt i tre delar mellan barnet och de två barnbarnen, är den sammanlagda arvsskatten som arvingarna betalar 32 574 €. Den totala arvsskatten sjunker med 13 126 €.

 

Exempel 2: Ogift och barnlös person

  • Arvlåtaren har egendom till ett värde av 350 000 euro. Arvlåtarens föräldrar lever inte längre. Arvlåtaren har två syskon och vardera syskonet har två barn.
  • Utan ett testamente är det arvlåtarens syskon som ärver egendomen till hälften var och betalar sammanlagt 84 500 € i arvsskatt. Ifall syskonen inte konsumerar den ärvda egendomen under sin livstid, betalar syskonens barn arvsskatt på samma egendom då de ärver sin förälder. Då betalar de arvsskatt på samma egendom minst sammanlagt 17 276 euro. Den totala skatten i två generationer blir över 100 000 euro.
  • Ifall arvlåtaren testamenterar egendomen direkt till sina syskonbarn, blir arvsskatten på den ärvda egendomen sammanlagt 67 500. Den totala arvsskatten sjunker med 34 276 €.
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran