Testamente

Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Varför skriva ett testamente?

Är du singel, sambo, gift eller omgift? Har du barn, barnbarn eller bonusbarn? Faktum är att de allra flesta har anledning att skriva testamente. Genom att uppgöra ett testamente kan du bland annat förbättra din makes eller sambos ekonomiska trygghet, rikta egendomen till de personer eller organisationer som du själv väljer, eller påverka dina arvingars arvsbeskattning. Ett testamente skapar trygghet och förutsägbarhet och gör att saker och ting blir som du tänkt dig. 

Många känner till att arvet i första hand går till barn och barnbarn. Men vad har en efterlevande make för skydd och vem ärver dig ifall du är ogift och barnlös? Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar och önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar.

Hur påverkar ett testamente arvsskatten?

Testamentstagarna är skyldiga att betala arvsskatt för det arv de får. Med hjälp av ett testamente och genomtänkt arvsplanering, kan arvingarnas arvsskatt minska märkbart. Storleken på arvsskatten påverkas av antalet arvingar och egendomens värde.

Oberoende av hur stor din förmögenhet är, är de medel som står till ditt förfogande för att påverka arvsskatten de samma. Arvsskatten påverkas effektivast genom att öka på antalet arvingar eller genom att separera nyttjanderätten från äganderätten, t.ex. så att en efterlevande make får nyttjanderätt dvs. fri rätt att själv använda en sommarstuga, medan barnen får äganderätten till stugan. Du kan minska på den totala skattebördan för dina arvingar också genom att ge en del av din egendom åt dina arvingar som gåva redan under din livstid.


Varför skriva ett testamente med Lexlys jurist?

En diskussion om ett testamente innebär dels en genomgång av vad som händer med din egendom efter din bortgång om du inte uppgjort något testamente, dels en presentation av olika alternativa testamentsförordnanden för just din situation. Vid en diskussion med vår jurist kartläggs din helhetssituation och du får råd i de frågor som känns viktiga för just dig.

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Visste du att Lexly har juridiska onlinetjänster?

Ni kan också uppgöra ett testamente självständigt i vår finskspråkiga onlinetjänst. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad.

Så här tycker våra kunder!

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion