Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Prislista

Här kan du se alla juridiska tjänster som erbjuds av Lexly och deras priser. Våra familjejurister betjänar dig på det traditionella sättet ansikte mot ansikte såväl som vid en fjärrmottagning via telefon eller videoanslutning. Priserna inkluderar moms (24% moms).

Arvskifte

Vid arvskifte övergår kvarlåtenskapen till arvingarna. Enligt lag måste man uppgöra en arvskifteshandling.

265 € /t
Med jurist

Avvittring

När ett äktenskap upphör måste man dela egendomen, alltså genomföra en avvittring.

265 € /t
Med jurist

Avvittring och arvskifte

Efter bouppteckning följer avvittring av giftorättsunderkastad egendom och sedan arvskifte.

265 € /t
Med jurist

Avvittring, tidigare äktenskap

För er som redan har delat er egendom och gått skilda vägar men saknar en offentlig handling.

265 € /t
Med jurist

Bouppteckning

En förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från att en person har avlidit.

265 € /t
Med jurist

Gåvobrev

När du vill ge en gåva till någon.

550 €
Med jurist

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är ett testamente uppgjort mellan två personer och till varandras fördel.

600 €
Med jurist

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt besluter du själv vem som vid behov sköter dina ekonomiska och personliga ärenden.

95 €
Skriv online
280 €
Med jurist

Juridisk rådgivning

265 € /t
Med jurist

Köpebrev

Ett avtal mellan köparen och säljaren.

550 €
Med jurist

Samboavtal

Ett samboavtal tryggar den samboendes ställning ifall samboförhållandet upphör. I samboavtalet bestämmer man om hur egendomen ska delas ifall av att man går skilda vägar.

400 €
Med jurist

Skuldebrev

Om du lånar pengar till någon lönar det sig att uppgöra ett skriftligt skuldebrev.

280 €
Med jurist

Testamente

Bestäm vem som kommer att få din egendom efter din död.

400 €
Med jurist

Äktenskapsförord

Ett avtal makar emellan om hur egendomen ska delas vid skilsmässa.

300 €
Med jurist