Kundservice

Kundservice

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vill du kontakta oss för att ta reda på vilken juridisk fråga du står inför? Boka en avgiftsfri inledande diskussion tillsammans med en jurist eller fråga mera av vår kundtjänst.  

Ifall du tar kontakt med vår kundtjänst kan vi hjälpa dig. Kontakten binder dig inte till något.  

Så här tar du kontakt med oss 

Per telefon 010 3379 150 eller per e-post kundservice@lexly.fi 

Helsingfors- Sjötullsgatan 1 B, 00170 

Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag 10.00-16.30 

And­ra har även läst