Kundservice

Lexly lägger ner verksamheten i Finland

 

Det förändrade marknadsläget och de strukturella skillnaderna mellan marknaden Finland och i de övriga nordiska länderna har skapat utmaningar för hållbart företagande. Av denna anledning har Lexly beslutat att lägga ner sin verksamhet i Finland.

Under de närmaste dagarna kommer vi att fokusera på att på alla sätt säkerställa en positiv kundupplevelse för våra kunder trots denna tråkiga situation.

  1. Ifall du har ett oavslutat dokument i vår onlinetjänst som du önskar slutföra, bör du göra det senast nu.
  2. Ifall du redan har uppgjort ett dokument hos oss, kom ihåg att skriva ut dokumentet åt dig själv senast nu.
  3. Ifall du har ett oavslutat uppdrag hos oss kontaktar vi dig. Du kan också kontakta vår kundtjänst, 010 3379 150,  asiakaspalvelu@lexly.fi
  4. Du kan ännu skapa nya dokument i vår onlinetjänst åtminstone fram till slutet av februari.