Äktenskapsförord

  • Ett äktenskapsförord är ett avtal om vilken egendom som delas mellan makarna då äktenskapet upphör.
  • Varje äktenskap upphör förr eller senare. Orsaken till att äktenskapet upphör är antingen skilsmässa eller den ena makens död.
  • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
  • Bekanta dig med vår prissättning >>

     

Äktenskapsförord

345 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Varför lönar det sig att uppgöra ett äktenskapsförord?

Enligt lag har ett gift par giftorätt i varandras all egendom, oberoende av om egendomen är gemensam eller bara den ena makens egendom samt oberoende av om egendomen skaffats före eller under äktenskapet.

Giftorätten innebär att när äktenskapet upphör har vardera rätt att få egendom till ett värde av hälften av makarnas totala egendom.Då äktenskapet upphör delas makarnas egendom upp vid en avvittring. Ifall makarna har uppgjort ett äktenskapsförord, fördelas deras egendom enligt makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet. Ifall makarna inte har ett äktenskapsförord, tillämpas äktenskapslagens bestämmelser på fördelningen, vilket i regel innebär att egendomen fördelas på makarna till hälften var.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur omfattande giftorätten är och vilken egendom som halveras mellan makarna när äktenskapet upphör. Genom att uppgöra ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att deras egendom fördelas på det sätt som känns rättvist och schysst i just deras situation. Ett äktenskapsförord är inte ett tecken på förtroendebrist, utan en överenskommelse om villkoren i det ekonomiska avtal som äktenskapet också innebär.

Varför uppgöra ett äktenskapsförord med Lexlys jurist?

En diskussion om ett äktenskapsförord innebär dels en genomgång av vad giftorätten innebär om ni inte uppgjort något äktenskapsförord, dels en presentation av olika alternativa innehåll i ett äktenskapsförord. Vid en diskussion med vår jurist kartläggs era önskemål och ni får ett äktenskapsförord som känns rätt just för er.

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

Visste du att Lexly har juridiska onlinetjänster?

Ni kan också uppgöra ett äktenskapsförord självständigt i vår finskspråkiga onlinetjänst. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad.

 

Så här tycker våra kunder!

Äktenskapsförord

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Äktenskapsförord

345 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion