Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vilken egendom som delas mellan makarna då äktenskapet upphör. Varje äktenskap upphör förr eller senare. Orsaken till att äktenskapet upphör är antingen skilsmässa eller den ena makens död.

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Avioehto

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga tjänster erbjuds på distans och på vårt kontor i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. 

Lämna en kontakbegäran.

 

Vad händer när äktenskapet upphör?

Enligt lag har ett gift par giftorätt i varandras all egendom, oberoende av om egendomen är gemensam eller bara den ena makens egendom samt oberoende av om egendomen skaffats före eller under äktenskapet. Giftorätten innebär att när äktenskapet upphör har vardera rätt att få egendom till ett värde av hälften av makarnas totala egendom.

Då äktenskapet upphör delas makarnas egendom upp vid en avvittring. Ifall makarna har uppgjort ett äktenskapsförord, fördelas deras egendom enligt makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet. Ifall makarna inte har ett äktenskapsförord, tillämpas äktenskapslagens bestämmelser på fördelningen, vilket i regel innebär att egendomen fördelas på makarna till hälften var.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur omfattande giftorätten är och vilken egendom som halveras mellan makarna när äktenskapet upphör.

 

Ni kan också uppgöra ett äktenskapsförord självständigt online, men våra onlinetjänster är tillsvidare endast tillgängliga på finska. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad och lanseras senare i år.

 

 

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Avoliittosopimus - Tiedätkö mikä se on? Avoliittosopimus turvaa taloutta avoliiton ajalle ja eron varalta. Saatavilla verkossa. Tutustu ihmeessä.

Äktenskapförord är ett tecken på förtroende

Genom att uppgöra ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att deras egendom fördelas på det sätt som känns rättvist och schysst i just deras situation. Ett äktenskapsförord är inte ett tecken på förtroendebrist, utan en överenskommelse om villkoren i det ekonomiska avtal som äktenskapet också innebär.

Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Äktenskapsförord

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Avioehto