Skuldebrev

  • Det lönar sig alltid att uppgöra ett skuldebrev när man lånar pengar till någon 
  • Det är även förnuftigt att uppgöra ett skuldebrev inom familjen eller parförhållandet  
  • Det lönar sig att skriftligt avtala om ett lån då det gemensamma hemmet finansieras med olika stora insatser eller när man finansierar någon annans anskaffningar. 
  • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
  • Bekanta dig med vår prissättning >>

Skuldebrev

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Varför lönar det sig att uppgöra skuldebrev? 

Skulder mellan privatpersoner uppstår oftast mellan makar och familjemedlemmar. När man lånar pengar till någon annan ska man fundera ifall avsikten är att ge pengarna som gåva eller om avsikten är att man någon gång ska få pengarna tillbaka. När man i efterhand försöker lösa ut pengafrågor kan det oberoende av situation lätt hända att det blir bråk ifall man inte har uppgjort ett skuldebrev eller gåvobrev.  

När man i ett skuldebrev skriftligen har kommit överens kan man minska besväret för många.  

Ifall föräldrar ger lån till sina barn lönar det sig alltid att uppgöra ett skuldebrev. Genom skuldebrev kan man bestämma gällande återbetalning av lånet. Ifall det inte finns några papper och ifall man inte heller på annat sätt kan bevisa att något är överenskommet kan pengarna anses vara en gåva och därmed kan gåvoskatt påföras. 

Avskiljande åsikter uppstår oftast i det skedet då parförhållandet upphör. Även när en av parterna avlider ska den avlidnes egendomsförhållanden redas ut. I de flesta situationerna betalar den mer förmögne parten handpenningen för lägenheten, men ändå så köper man lägenheten till hälften var. Redan vid köp av lägenhet borde man göra beslut gällande köparnas egendomsandelar eller åtminstone bestämma ifall avsikten är att den person som har finansierat mera av lägenheten ska erhålla en större andel av försäljningspriset.  

Har du frågor? 

Chatta med oss eller ring 010 3379 150 eller skicka e-post till kundservice@lexly.fi 

 

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

Frågor och svar

Vad är ett skuldebrev?

Skuldebrevet är ett dokument som bekräftar att det finns en penningskuld. Skuldebrevet innehas av borgenären, dvs. av den som har lånat ut beloppet som framgår av skuldebrevet. Ett bra uppgjort skuldebrev fungerar till och med i domstol som en tillräcklig grund för att kräva betalning av gäldenären. 

Vilka uppgifter måste finnas i skuldebrevet?

Av skuldebrevet ska åtminstone följande framgå: parterna i skuldförhållandet (borgenären och gäldenären), datum för när skulden har givits, räntan på skulden eller om skulden är räntefri, skuldens förfallodag eller återbetalningsplanen med förfallodagar samt eventuella borgensmän. Båda parterna ska underteckna skuldebrevet. 

Kan beskattaren anse att lånet ska beskattas som gåva?

Skulden kan klassas som gåva åt låntagaren, ifall skulden inte är verklig. Vid bedömningen av skuldens trovärdighet ska man beakta lånetidens längd och återbetalningsplanen. Skulden kan vara räntefri. Lånetiden och amorteringsplanen kan ändras ifall det finns skäliga grunder till ändringen. Ifall skulden ändras regelbundet och bevisligen, minskar risken för att skulden ska tolkas som en gåva. Skatteförvaltningen kan be om utredning gällande skuldförhållandet och skulden.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor gällande skuldebrev?

Ett skuldebrev fungerar som ett tilläggsverktyg inom familjens förmögenhetsarrangemang. Arvsplanering, anskaffning av dyrare saker och förmögenhetsarrangemang för ombildade familjer är typiska situationer var det kan vara förnuftigt att uppgöra skuldebrev. 

Så här tycker våra kunder!

Skuldebrev

Skuldebrev

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion