Kundservice

Frågor och svar

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


På den här sidan har vi samlat frågor som vi ofta får om våra tjänster. Kontakta vår kundtjänst ifall du inte hittar svar på de frågor som du funderar över. Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Vår kundtjänst är öppen måndag-fredag kl. 10.00-16.30

Vi finns här för dig!

Frågor och svar

Vad be­ty­der di­stans­ser­vice?

Distansservice innebär att vår jurist kommer i kontakt med dig via telefon, videokonferens eller mejl. Möten sker ofta över telefon och i video och du får utkast till avtal och färdiga avtal på Oma Lexly.

Hur får jag mitt fär­di­ga av­tal?

När du färdigställt ditt dokument och betalat i kassan kan du ladda ner ditt dokument direkt. Det sparas även på "Oma Lexly". 

Hur betalar jag?

Du kan betala med kort eller Paytrail.

Hur vet jag vil­ket do­ku­ment jag be­hö­ver?

Om du är osäker på vilka dokument du behöver kan du alltid kontakta våra kundservice på telefon 010 3379 150. Tillsammans går ni igenom just din situation och identifierar vilka dokument som du kan tänkas behöva.

Du kan även göra vår kostnadsfria behovsanalys online (på finska). Genom den får du en övergripande bild av din juridiska situation och information om vad som är bra att tänka på för just dig. Det tar endast ett par minuter och analysen levereras direkt till din e-post som en PDF. 

Kan jag pra­ta med ju­rist in­nan jag skri­ver do­ku­men­tet?

Våra jurister svarar på dina frågor och funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss på telefon 010 3379 150 eller e-post kundservice@lexly.fi.

Kan jag tes­ta tjäns­ten in­nan jag be­ta­lar?

När du skriver ditt dokument online går du igenom alla stegen och får se en sammanställning av dina val innan du betalar. Det kan kännas bra att få se vilka typer av frågor som kommer och om det finns frågor du behöver komplettera med lite mer information. Du kan alltid spara ditt avtal på "Oma Lexly" och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dokumentet sparas automatiskt om du loggat in på ditt kundkonto.

Kan ni grans­ka ett do­ku­ment som re­dan är skri­vet?

Ja, våra jurister kan gå igenom ett dokument som redan är skrivet för att säkerställa att allt är i sin ordning. Kontakta oss så berättar vi mer om dokumentgranskning. Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150 eller kundtjänst@lexly.fi.

Kos­tar det nå­got om jag vill göra änd­ring­ar i mitt do­ku­ment ef­ter att jag köpt det?

Har du färdigställt ditt dokument och kommer på att du behöver göra ändringar i efterhand går det alldeles utmärkt. Du har alltid kostnadsfri ändringsrätt i 14 dagar. 

Vil­ket an­svar har Lex­ly?

Vi garanterar att våra dokument är korrekta och vi har en fulltäckande ansvarsförsäkring. Vi tar ansvar för att den information du ger oss leder till en avtalstext som är korrekt enligt samtliga tillämpliga rättskällor – lag, förarbeten, rättspraxis m.m. Eventuell felaktig rådgivning från våra jurister tar vi också ansvar för. Du ansvarar dock själv för att den information du delger oss och matar in i avtalsverktyget är korrekt.

Vad hän­der om jag skri­vit fel do­ku­ment och kom­mer på att det egent­li­gen är ett an­nat do­ku­ment jag be­hö­ver?

Har du skrivit ett dokument och får reda på att det egentligen var ett annat dokument du behövde, kontakta oss så hjälper vi dig att lösa det!

Hur log­gar jag in på Oma Lex­ly?

 1. Klicka på knappen "Logga in" uppe i högra hörnet
 2. Logga in med dina nätbankskoder.

Vad kan jag göra på Oma Lex­ly?

 1. Ändra dina skapade dokument - Har du tidigare köpt ett dokument och sedan märkt att det är någon detalj du vill ändra. Inga problem, du behöver inte göra om hela avtalet! På "Oma Lexly" kan du se dina skapade dokument och ändra dem så att de blir precis som du vill ha dem. Detta kan du göra inom två veckor från det att du betalade för ditt dokument.
 2. Fortsätta på ett påbörjat dokument - Har du påbörjat ett dokument kan du närsomhelst fortsätta där du slutade. Går du via ditt Oma Lexly-konto kommer du tillbaka till det steg där du var senast.
 3. Ändra dina kontaktuppgifter - Under Kontouppgifter kan du ändra dina kontaktuppgifter.

Vad är Oma Lex­ly?

Alla som använder sig av Lexly får ett Oma Lexly-konto. Det är på "Oma Lexly" du hittar dina skapade och påbörjade dokument, samt har möjlighet att ändra i ett skapat dokument.

 

Ändra i ditt do­ku­ment

Du vet väl att du kostnadsfritt kan ändra ditt dokument i upp till 14 dagar?

Gör så här:

 1. Klicka på "Logga in" uppe i högra hörnet
 2. Logga in med dina nätbankskoder
 3. Klicka på "Oma Lexly"
 4. Under "Skapade avtal" finns alla dina avtal som du köpt hos Lexly
 5. Klicka på "Ändra" till höger om det avtal du vill ändra i
 6. Klicka dig igenom de olika stegen fram till den sida där du vill göra ändringar
 7. Fyll i rätt uppgifter
 8. Gå vidare till sammanfattningssidan och klicka på "Nästa steg"
 9. Här finns nu en länk med ditt nya, ändrade dokument!

Hur skri­ver jag do­ku­ment on­li­ne?

Så här gör du:

 1. Besvara några frågor om din situation och dina behov, samma frågor som en jurist hade ställt till dig vid ett möte.
 2. Dina val genereras till ett färdigt juridiskt korrekt dokument, anpassat efter just dina önskemål
 3. Betala via kort, Paytrail
 4. Ditt dokument skickas direkt till dig via e-post

Frågorna är ställda på ett lättförståeligt språk utan komplicerade juridiska termer. Varje val har en bakomliggande koppling till en juridisk text. När du svarat på frågorna i de olika stegen sätts alla kopplingar ihop till ett skräddarsytt avtal som är anpassat efter just dig och din situation.

Dokument som du börjat skapa genom att svara på frågor sparas under "Oma Lexly". Där kan du när som helst logga in för att fortsätta skriva dokumentet.

Tveka inte att ringa och prata med våra jurister om du har frågor eller funderingar. Du kan få support och hjälp i de olika stegen via telefon 010 3379 150, måndag-fredag 9-17.