Lexly lägger ner verksamheten i Finland Läs mer >>