Egendom

Frågor & svar - Egendom

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett skriftligt uppgjort dokument var man överlåter äganderätten till lös eller fast egendom till en annan person. Även om själva gåvan är vederlagsfri, kan det förordnas om gåvoskatt.  

Varför måste man uppgöra ett gåvobrev?

Om man vill ge bort egendom vederlagsfritt, alltså utan betalning, lönar det sig för klarhetens skull att uppgöra ett skriftligt gåvobrev. För viss specifik egendom måste man också uppgöra gåvobrev om man vill överlåta egendomen till en annan person. Man måste inte uppgöra gåvobrev om man ger bort lös egendom, men om det är frågan om ett värdefullt föremål är det för klarhetens skull bäst att uppgöra ett gåvobrev.  

Vilken information ska framgå av gåvobrevet?

Ett gåvobrev ska uppgöras skriftligen. I gåvobrevet ska datumet, gåvogivaren och gåvotagarens personuppgifter samt ett möjligtvis släktskap antecknas. Både gåvogivaren, gåvotagaren och två ojäviga vittnen ska underteckna gåvobrevet. Det lönar sig att tydligt specificera objektet för gåvan. I gåvobrevet är det också bra att anteckna värdet på gåvan.  

Förutom detta är det viktigt att anteckna: 

  • Möjligt uteslutande av gåvotagarens make/makes giftorätt 
  • Om gåvotagaren är en bröstarvinge (gåvogivarens barn), lönar det sig att anteckna om det är frågan om ett förskott på arv eller ej 

När måste man betala gåvoskatt?

En skattefri gåva får inte övergå 4 999 €. Man måste betala gåvoskatt för en gåva om man under tre (3) år av samma gåvogivare har fått gåva för 5 000  eller mera. Läs mera om gåvobeskattningen från beskattarens sida >> 

När är en gåva förskott på arv?

Endast gåvor som har getts till personer i arvsställning anses vara förskott på arv. Gåvor som du under din livstid ger till din vän eller till en viktig organisation klassas aldrig som förskott på arv.  

Hur betalas gåvoskatten?

Gåvoskatten måste betalas självständigt. Gåvotagaren betalar gåvoskatten. Gåvotagaren måste deklarera sin gåva så för bestämmande av gåvoskatten. Gåvoskattsdeklarationen ska lämnas in inom 3 månader från att gåvobrevet har undertecknats. Det enklaste sättet att deklarera en gåva som man emottagit är att logga in i tjänsten MinSkatt.