Juridiska ärenden som gäller barn

Hur bestäms storleken på underhållsbidraget?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Storleken på underhållsbidraget grundar sig på barnets behov och förälderns betalningsförmåga 

När man räknar ut storleken på underhållsbidraget beaktar man barnets behov av underhåll och förälderns förmåga att betala underhållsbidrag. Med barnets behov av underhåll menas alltså barnets baskonsumtion dvs. hur mycket näring, kläder och andra vardagliga nyttigheter barnet är i behov av. Det kan också tillkomma extra kostnader för ett barn, till exempel dagvårdskostnader och kostnader för fritidsaktiviteter. 

Också förälderns levnadskostnader beaktas 

Vid bedömningen av förälderns förmåga att betala underhåll beaktas bl.a. förälderns ålder, förvärvsinkomster och hens möjlighet att bidra till förvärvsarbete. Förutom detta utreder man också förälderns disponibla medel (detta görs genom att räkna förälderns nettoinkomster minus hens allmänna levnadskostnader, så som t.ex. boendekostnader eller kostnader för arbetsresor). Utgångspunkten vid betalande av underhåll är trots allt att föräldern inte ska behöva använda tillgångar som hör till hens grundtrygghet för att betala underhållsbidrag. 

När man ska beakta storleken på underhållsbidraget kan man också beakta barnets egen förmåga och möjligheter att ansvara för sitt underhåll.  

Avtal gällande underhållsbidrag bekräftas i socialnämnden  

Storleken på underhållsbidraget samt på vilket sätt det ska betalas avtalas gemensamt föräldrarna emellan. Efter att föräldrarna har nått överenskommelse fastställs avtalet av socialnämnden. I tvistiga situationer kan avtalet fastställas också genom en domstolsdom.  

Du kan läsa mera om bedömningen av storleken på underhållsbidrag på sidan: https://oikeusministerio.fi/sv/populara-publikationer. Du kan också räkna ut storleken på underhållsbidraget med hjälp av räknaren https://virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om underhållsbidrag. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken hittar du alla våra artiklar som gäller barnens juridiska ärenden >>