Juridiska ärenden som gäller barn

Kan man testamentera gällande vårdnad av barn?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Genom vårdnadstestamente kan du uttrycka din önskan om vårdnaden av ditt barn 

Trots sitt namn är ett vårdnadstestamente inte ett ”äkta” testamente, eftersom det endast är möjligt att testamentera fysisk egendom. Ett vårdnadstestamente är inte heller en handling som är bindande för myndigheterna, utan det är ett sätt för föräldrarna att framställa sina önskningar gällande vårdnad av barnet. 

Med hjälp av testamentet kan föräldrarna uttrycka sin vilja gällande vem som enligt dem skulle passa som vårdnadshavare ifall de själva skulle gå bort.  

Vid beslutande om vårdnaden hörs barnet  

Beslut gällande barn görs alltid med barnets åtanke i beaktande, men föräldrarnas önskningar beaktas också. Barn har rätt att framföra sin åsikt om vårdnaden om barnet är mentalt och utvecklingsmässigt kapabelt att göra det. Beslut om vårdnaden tas av tingsrätten. 

Speciellt för ensamma vårdnadshavare lönar det sig att uppgöra vårdnadstestamente. Testamentet kan vara fritt formulerat, men för tydlighetens skull lönar det sig att uppgöra det tillsammans med en sakkunnig och med närvarande vittnen. Handlingen måste vara tydlig, eftersom vårdnadstestamentet ger viktig information till socialmyndigheten om föräldrarnas vilja. 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om gåvor. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken hittar du alla artiklar gällande juridiska frågor som gäller barn >>