Samboförhållande

Hur uppgörs samboavtal?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Måste man registrera ett samboförhållande? 

Ingående av samboförhållande förutsätter inget avtal och inte heller registrering. På så sätt är det ofta svårt att bestämma datumet för ingåendet av samboförhållandet, eftersom samboförhållandet påbörjas när man kommer överens om att man ska flytta ihop.  

Vad bestämmer lagen om samboförhållande? 

Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll är lagen som stadgar om åtskiljande av samboparets egendom, antingen till följd av ena partens död eller uppbrott. Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll tillämpas endast på de som har bott tillsammans åtminstone i fem år eller om de har ett gemensamt barn. Denna lag tillämpas inte längre i de situationerna var parterna har ingått äktenskap.  

Vilka handlingar lönar det sig för ett samboende par att ha? 

Genom ett samboavtal kan man bestämma om hur den gemensamma egendomen ska åtskiljas ifall förhållandet upphör. Det lönar sig att på förhand diskutera gällande åtskiljande av egendom eftersom lagen endast snävt bestämmer om sambopars ekonomiska förhållande. Det lönar sig att uppgöra ett skriftligt samboavtal: det är det enklaste sättet att undvika stora gräl gällande den gemensamma ekonomin.   

Testamente är det enda sättet att trygga samboänklingens ställning ifall den ena parten dör, eftersom lagen inte på samma sätt ger skydd åt en sambo som åt en make. Ifall man t.ex. vill trygga sin sambopartners besittningsrätt till det gemensamma hemmet eller ge hen egendom, är det enda sättet att göra det genom ett testamente.   

Frågor? Ta kontakt med vår kundtjänst! 

Ta modigt kontakt med vår kundtjänst ifall du har juridiska frågor gällande samboförhållande. Du kan lämna ett ringbud genom blanketten eller ringa till 010 3379 150. Lämna ett ringbud >> 

 

Samboavtal

450 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion