Samboförhållande

Vad är samboavtal

Ett avtal gällande upphörande av förhållande är inte ett samboavtal 

Ett samboförhållande är i princip ett förhållande av fri from. För att grunda ett samboförhållande behövs ingen ceremoni, förutom att man flyttar till samma adress. Bilden och åsikterna man har av och gällande samboförhållande skiljer sig till stor del. För vissa personer i ett samboförhållande handlar det bara om ett par som är tillsammans eller bor tillsammans och i andra fall ser samboförhållandet utåt sett ut som ett äktenskap.  

Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt: ifall man ingår äktenskap, om förhållandet tar slut eller om den ena parten avlider. 

Många tänker inte på att man kan göra ett avtal gällande åtskiljande av egendom i fall av att äktenskapet upphör. Alla vill inte ingå äktenskap. Om man ändå är tillsammans länge eller har gemensamma barn så har man troligtvis också gemensam ekonomi eller gemensam egendom. Så som man i äktenskapsförordet kan bestämma om spelreglerna vid en skilsmässa, kan man också i ett samboavtal bestämma om vad som händer ifall samboförhållandet upphör.  

Samboavtal

450 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion