Skilsmässa

”Varför har ingen berättat att man måste förrätta avvittring efter skilsmässa?” – 5 fakta om avvittring

“Miksi kukaan ei kertonut, että avioeron jälkeen pitää tehdä ositus?” - 5 faktaa osituksesta. Lue artikkeli - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

1. Makarnas förmögenhetsförhållande avslutas först genom avvittringen 

Enligt lagen är äktenskapet ett ekonomiskt avtal som ska avslutas genom ett särskilt juridiskt dokument, vars namn är avvittring. Makarnas förmögenhetsförhållande avslutas inte genom att ansöka om skilsmässa eller genom att få ett beslut gällande skilsmässa. 💍 

2. Vid äktenskapsförord krävs avskiljande av egendom

Äktenskapsförordet tar inte bort behovet av att göra en avvittring. Begreppet avvittring ändras endast till ”avskiljande av egendom”.  

3. Avvittring görs alltid  

Avvittring ska alltid förrättas, även om ingen av parterna skulle kräva något av den andra, även om all egendom skulle säljas och pengarna delas, även om makarna inte skulle ha egendom eller även om skulderna skulle vara stora.  

4. Det är riskabelt att lämna avvvittringen ogjord

Avvittringen är ingen liten obetydlig sak, även om en jurist tar hand om det kostnadseffektivt. En avvittring kräver alltså professionell kunskap eftersom en felgjord eller ofullständig avvittring kan innebära en stor ekonomisk risk som inte försvinner utan hela tiden blir större. En avvittring förrättad inom rätt tid och baserad på kunskap sparar både nerver och pengar. 

5. Avvittringen kan påverka beskattningen

Vid avvittringen kan makarnas tillgångar och skulder ordnas på nytt. Beaktande av olika alternativ och uträttande av ärenden på ett förnuftigt sätt förutsätter en tillräcklig kunskap om skatteärenden och familjeförmögenhetsrättsliga förhållanden.  

Det är alltid förmånligare att komma överens 

En stor del av makarna som är på väg att skilja sig, eller av de som har skiljt sig klarar bra av att komma överens gällande ekonomiska saker, om delningen av egendomen samt om avvittringen. Ofta hjälper även en utomstående experts närvaro och dessutom försnabbas processen att komma fram till överenskommelse. Det mest kostnadseffektiva är att så fort som möjligt ta hjälp av en jurist, eftersom man då kan undvika de största bråken.  

Du kan göra en avvittring efter att du har ansökt om skilsmässa samt efter att skilsmässan har blivit anhängig i tingsrätten. Det lönar sig inte att vänta på ett slutligt beslut om skilsmässa.  

Boka en minikonsultation 

Nog visste du väl att man kan inte alltid behöver ett vanligt möte, avvittringen kan också utarbetas via distansmöte 

Frågor? 

Ta modigt kontakt med vår kundtjänst! 

 Lämna ett ringbud via blanketten >> 

 

Avvittring

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Avvittring
Avvittring
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion