Äktenskapsförord

10 viktiga saker som lönar sig att beakta vid upprättande av äktenskapsförord

Kannattaako avioehto? Lexlyn avulla selvität asian - Lexly.fi

1. Äktenskapsförordets form

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat. Två ojäviga vittnen ska också bevittna makarnas underskrifter.  

2. Registrering av äktenskapsförordet 

Äktenskapsförordet ska registreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) för att beaktas som giltigt. Ett oregistrerat äktenskapsförord är ogiltigt och kan inte åberopas. Ett ursprungligt, daterat, undertecknat (av båda makarna samt två ojäviga vittnen) äktenskapsförord ska lämnas in till DVV. När registreringen har gjorts skickar myndigheten tillbaka det ursprungliga äktenskapsförordet till den anmälda adressen.  

3. Giftorättsunderkastad egendom och privategendom 

Vid upphörande av äktenskap delas all giftorättsunderkastad egendom vid avvittringen till hälften. Tillgångar som definieras som utomäktenskaplig egendom beaktas inte i avvittringsberäkningen. Egendom som genom äktenskapsförord är utesluten från giftorätten kallas också för ”fri egendom”. 

4. Gemensamma barn / adoptivbarn 

Dina barn ärver dig, ifall du när du avlider har egna barn. Maken ärver inte sin partner förutom i de situationer då en person avlider utan barn. Innan barnen ärver sin avlidne förälder, måste man genom avvittringen häva makarnas förmögenhetsförhållande. Först efter avvittringen vet man barnets egentliga arvsandel. Att inte ingå äktenskapsförord kan i vissa situationer trygga änkan/änklingens ställning, eftersom om den avlidne har haft mera tillgångar än änkan/änklingen får änklingen/änkan utjämning i pengar eller annan egendom från dödsboet. Med utjämning menas den andel, som utjämnar båda makarnas tillgångar till samma värde. Det absolut bästa och säkraste sättet att trygga sin partners ställning är ändå att uppgöra ett testamente.  

5. Lägenhet / fastighet 

Det är viktigt att uppgöra ett äktenskapsförord ifall ni inte vill dela er egendom till hälften ifall ert äktenskap upphör. Ifall ni äger en lika stor andel av ert hem men har betalat olika summor av lånet är det viktigt att uppdatera äktenskapsförordet och vid behov ändra det så att den part som har betalat en större andel även vid äktenskapsskillnaden får sin andel tillbaka. Ni behöver inget äktenskapsförord ifall ni vill att egendomen ska delas lika oberoende av betalningsandelarna.   

6. En företagares äktenskapsförord 

För en företagare är det väldigt viktigt att uppgöra ett äktenskapsförord. Ifall äktenskapet avslutas genom äktenskapsskillnad och inget äktenskapsförord har ingåtts, kan hälften av företaget vid avvittringen tillfalla exmaken. Ifall det i företaget finns flera delägare är det möjligt att i aktieägaravtalet kräva att varje delägare ska ingå äktenskapsförord, som utesluter företagets egendom från giftorätten. 

7. Hyresinkomst 

Äger du en lägenhet som är uthyrd? Fastän din lägenhet är din privata egendom räknas hyresinkomsterna som giftorättsunderkastad egendom. Man måste alltså också utesluta hyresinkomster från giftorätten genom ett äktenskapsförord.  

8. Ändrande och tillbakadragande av äktenskapsförord 

Man kan när som helst ändra ett registrerat äktenskapsförord. Ändringen måste ändå göras tillsammans med båda parterna. Detta innebär alltså att båda parterna måste godkänna förändringen och underteckna det nya äktenskapsförordet, som då registreras på ovannämnda sätt (punkt 2).  

9. Äktenskapsförordets oskälighet 

I samband med avvittringen är det möjligt att hävda att äktenskapsförordet är oskäligt. Man kan kräva detta ifall innehållet i äktenskapsförordet är oskäligt. En sådan situation kan t.ex. vara att den ena av makarna skulle få en orimlig ekonomisk fördel till följd av avvittringen. Detta förfarande är individuellt och vid bedömningen av situationen beaktar man bl.a. längden på äktenskapet och det gemensamma arbetet som har lagts ner för att upprätthålla ekonomin.

10. Annat viktigt gällande äktenskapsförord 

Har ni husdjur? I äktenskapsförordet kan ni också bestämma gällande vem som ska ta hand om era husdjur ifall ni skiljer er. 

Uppgörande av äktenskapsförord 

Med hjälp av Lexly kan du enkelt och tryggt uppgöra ett äktenskapsförord på nätet (på finska) eller tillsammans med en jurist, antingen på distans via telefon, eller med hjälp av videokontakt. 

Äktenskapsförordet som du själv kan göra via Lexlys nättjänst motsvarar det dokument som du också skulle uppgöra tillsammans med en jurist. I nättjänsten svarar ni på samma frågor som en jurist också skulle ställa er. Baserat på era svar uppgörs ett anpassat äktenskapsförord som ni kan ladda ner i pdf-form till er egen dator. Dokumentet sparas också till MinLexly profilen. Fördelen med nättjänsten är det fasta priset och att ni kan uppgöra dokumentet när det passar er bäst. Om ni ändå känner att ni vill uppgöra äktenskapsförordet tillsammans med en jurist, hjälper gärna våra kunniga familjerättsexperter er. 

Oberoende av ifall ni med gör äktenskapsförordet på nätet (på finska) eller tillsammans med en jurist vid Lexly får ni alltid äktenskapsförordet uppgjort till ett fast pris 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel gällande äktenskapsförord. Ta kontakt med kundtjänsten för att få noggrannare information gällande hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Äktenskapsförord

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Äktenskapsförord
Äktenskapsförord

345 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion