Bouppteckning

Skillnaderna mellan bouppteckning och arvskifte

Perukirja, perunkirjoitus ja perinnönjako. Hoida kaikki lakiasiasi luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Bouppteckning 

Bouppteckningen ska förrättas inom tre (3) månader från att en person som stadigvarande bott i Finland har avlidit. Vid bouppteckningstillfället går man igenom en på förhand uppsatt bouppteckning. I bouppteckningen beaktas den avlidnes (och änklingens ifall en sådan finns) tillgångar och skulder. För att kunna bekräfta vem som är dödsboets delägare görs en släktutredning innan bouppteckningstillfället.  

Bouppteckning – bilagor 

Förutom att den avlidnes tillgångar och skulder ska listas, antecknar man också möjliga livförsäkringar, ifall den avlidne har gett förskott på arv och ifall hen har upprättat testamente. Den person som bäst känner till boet ska fungera som bouppgivare. Som bouppgivare fungerar oftast änkan/änklingen eller den avlidnes barn.  

Bouppteckning – gode man 

Två gode män ska underteckna bouppteckningen och försäkra att de har antecknat tillgångarna och skulderna enligt sitt bästa förstånd.  

Efter att bouppteckningen har undertecknats ska den inlämnas till Skatteförvaltningen för bekräftande av arvsskatten. Bouppteckningen ska också lämnas in till andra instanser så som banker.  

Arvskifte 

Efter att man har förrättat bouppteckning kan man förrätta arvskifte. Detta innebär alltså att dela kvarlåtenskapen bland arvingarna och möjliga testamentstagare. Ifall den avlidne var gift ska man först förrätta en avvittring eller avskiljande av egendom mellan änklingen/änkan och dödsboet.  

Varje arvinge och testamentstagare har rätt att kräva arvskifte. Arvskiftet kan förrättas som sämjoskifte var man uppgör en arvskiftesavtal som alla arvingar och möjliga testamentstagare undertecknar. Två ojäviga vittnen ska också underteckna handlingen.  

Ifall dödsbodelägarna inte kommer överens kan en arvinge begära att domstolen förordnar en skiftesman att förrätta arvskiftet. 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om bouppteckning. Ta kontakt med vår kundtjänst ifall du vill få information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Har du frågor? 

Ta kontakt med oss: 010 3379 150 eller kundservice@lexly.fi 

 

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion