Egendom

Gåvobrev som en del av arvsplaneringen 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Gränsen för skattefria gåvor är gåvospecifik, vilket betyder att samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor om gränsen för beloppet inte överskrids och om gåvotagarna är olika personer. Det här innebär till exempel att en pappa och mamma vardera kan ge en skattefri gåva till sitt barn för 4.999 euro, alltså en gåva för sammanlagt 9.998 euro med tre års mellanrum. Hemlösöre, samt gåvor rörande utbildning, uppfödning och underhåll kan också beaktas som skattefria gåvor.

Man kan påverka gåvoskatten 

Man kan också påverka gåvoskatten genom att ge samma gåva till flera emottagare. I sådana fall blir den totala gåvoskatten lägre än om man skulle ge en gåva till en enda mottagare. Även behållandet av besittningsrätten och uppdelning av givande av gåvor under flera år minskar beloppet på gåvoskatten. Beloppet på besittningsrättsavdraget påverkas av åldern på mottagaren av besittningsrätten. Med andra ord ju yngre mottagaren av besittningsrätten är desto längre anses rätten för innehavaren av besittningsrätten begränsa ägarens rättigheter vilket leder till besittningsrättsavdrag vilket gör att gåvotagaren får större skatteförmån.    

Gåva eller förskott på arv? 

Om man ger egendom som gåva till sina barn måste man fundera på om gåvan är förskott på arv eller ej. Utgångspunkten är att en gåva som man ger till sina barn är förskott på arv, om man inte då i gåvobrevet har förordnat om annat. Tvärtemot den vanliga missuppfattningen är förskott på arv en gåva, som man betalar gåvoskatt för precis som med alla andra gåvor. Skillnaden på förskott på arv och en vanlig gåva är att ett förskott på arv minskar gåvomottagarens arvsandel efter att hen emottagit gåvan.

Genom gåvobrev kan man också påverka giftorätten 

Arvsplanering är en helhet som det lönar sig att fundera på i god tid. När man ska ge gåvor finns det orsak att på förhand fundera vad man vill ge i gåva och till vem. Det lönar sig även att fundera på skatteföljderna som uppkommer vid givande av gåva samt att försäkra sig om att gåvomottagarna behandlas jämlikt. I gåvobrevet kan man besluta om att gåvan ska uteslutas från giftorätten. På så sätt kan man försäkra sig om att egendomen hålls inom släkten även om det skulle bli så att gåvomottagaren skiljer sig.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om gåvobrev. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få noggrannare information om hur det skulle löna sig för dig att gå till väga.  

Relaterade artiklar

Gåvobrev

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Läs mer om Gåvobrev
Gåvobrev

550 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion