Egendom

Om att ge bostadsaktier i gåva och besittningsrätt

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hur skiljer sig besittningsrätt och äganderätt ifrån varandra? 

Vid givande av gåva och behållandet av besittningsrätten skulle det också löna sig att fundera på vem som ska ansvara för kostnaderna för lägenheten, t.ex. bolagsvederlag och finansieringsvederlag. Man kan bestämma om detta i gåvobrevet. Vid givande av gåva och behållande av besittningsrätten är det viktigt att man förstår vad äganderätt och besittningsrätt innebär samt vad skillnaderna mellan dem är. 

Till näst förklarar kort skillnaderna mellan äganderätt och besittningsrätt.   

Äganderätt 

En person som har äganderätt till bostadsaktier är ägare till bostaden. Ägaren tar t.ex. del av bostadens värdeökning. Besittningsrätt till bostaden begränsar ägarens möjligheter att använda bostaden. Emottagaren av äganderätten betalar gåvoskatten.  

Besittningsrätt 

Besittningsrätt till en bostad innebär att innehavaren av besittningsrätten får använda bostaden, bo där om hen vill, hyra ut bostaden och själv emotta hyresinkomsterna. Innehavaren av besittningsrätten får inte sälja bostaden, men hen har besittningsrätt till den. Hen ansvarar också för rörliga utgifter, så som bolagsvederlag, vattenavgifter och grundförbättringsutgifter. Man kan inte överlåta besittningsrätten till någon annan och besittningsrätten upphör antingen genom att besittningsrättsinnehavaren avlider eller genom att man har bestämt att besittningsrätten är tidsbegränsad.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om givande av gåva. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få mera information om hur det skulle löna sig för dig att gå till väga.  

Relaterade artiklar

Gåvobrev

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Läs mer om Gåvobrev
Gåvobrev

550 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion