Egendom

Gåvobrev

Förskott på arv ges genom gåvobrev 

Om man inte har förordnat om något annat, anses en gåva som har getts till barn eller andra bröstarvingar som förskott på arv. Vid arvskiftet gottgörs beloppet av gåvan till de andra arvingarna. Gåvan ändras alltså till förskott på arv i samband med arvskiftet. Om du inte vill att den givna gåvan ska räknas som förskott på arv, måste man förordna om detta.  

Giftorätt till gåvan? 

Om det finns en möjlighet att gåvotagaren, t.ex. ditt eget barn nu eller i framtiden kommer att ingå äktenskap lönar det sig att observera giftorätten som tillkommer genom äktenskapet. Du bör till exempel överväga om du vill utesluta egendom som gåvotagaren erhåller från den giftorättsunderkastade egendomen. 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om gåvobrev. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få noggrannare information om hur det skulle löna sig för dig att gå till väga.  

 

Relaterade artiklar

Gåvobrev

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Läs mer om Gåvobrev
Gåvobrev

550 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion