Egendom

Vilken nytta har man av gåvobrevet?

Gåvobrev uppgöras skriftligen för att trygga att överlåtelsen följer lagens bestämmelser. Fastän gåvan är vederlagsfri, dvs. att mottagaren inte betalar något till egendomens överlåtare, kan man ändå tvingas betala gåvoskatt.

De största förmånerna med ett gåvobrev 

  • Tydlighet. När man vill överlåta egendom vederlagsfritt är det förnuftigt att uppgöra ett skriftigt gåvobrev för tydlighetens skull. För att få klarhet i saken kan man jämföra ett gåvobrev med ett köpebrev. För överlåtelse av lös egendom är det inte nödvändigt att uppgöra ett köpebrev, men om det är frågan om ett värdefullt föremål (t.ex. en möbel, tavla, smycke), är det bäst att uppgöra ett gåvobrev för tydlighetens skull 
  • Lagenlighet. För överlåtelse av fast egendom måste man uppgöra ett gåvobrev.  
  • Förskott på arv eller ej? Om gåvotagaren är gåvogivarens barn kan man i gåvobrevet framföra om gåvan är ett förskott på arv eller ej. Största delen av finländarna ger gåvor till sina barn och barnbarn. Ett ordentligt uppgjort gåvobrev kan tydliggöra gåvobrevets roll i det egna arvet. Även beskattarens arbete blir lättare om gåvobrevet är tydligt.  

De tre mest ställda frågorna om gåvobrevet 

  1. Måste man uppgöra ett gåvobrev om man ger egendom i gåva? Man måste inte uppgöra gåvobrev om man ger lös egendom i gåva, men nog om man ger fast egendom. Vi rekommenderar ändå att uppgöra gåvobrev när man ger en värdefull gåva eller en större pengasumma. 
  2. Kan man uppgöra ett gåvobrev självständigt? Man kan självständigt uppgöra ett gåvobrev, om man vet hur man ska göra. Vi rekommenderar ändå att man vänder sig till en sakkunnig för uppgörandet av gåvobrev, t.ex. till Lexlys kundtjänst. 
  3. Hur får beskattaren information om gåvan? Man måste inlämna en gåvoskattedeklaration till beskattaren då samma gåvogivare inom tre år har gett egendom i gåva för ett sammanlagt värde som överstiger 4 999 euro. För tydlighetens skull lönar det sig att uppgöra gåvobrev också för mindre värdefulla gåvor.  

Relaterade artiklar

Gåvobrev

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Läs mer om Gåvobrev
Gåvobrev

550 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion