Lexly.fi - Edunvalvontavaltakirjan voit tehdä helposti joko itsenäisesti netissä tai yhdessä juristimme kanssa. Tutustu palveluihimme - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

 

 

 

Vad?

Med intressebevakningsfullmakten bestämmer du själv på förhand vem som får sköta dina ärenden om du förlorar din funktionsförmåga till följd av sjukdom, olycka, ålderssvaghet eller annan orsak.

Varför?

Med en intressebevakningsfullmakt sköts ärenden enkelt och flexibelt på det sätt du själv vill. Din fullmäktige behöver inte rapportera sina åtaganden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När?

Intressebevakningsfullmakten skall göras i god tid och på förhand, men den tas i bruk och fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först när du behöver hjälp med att sköta dina ärenden.

Var?

Intressebevakningsfullmakten kan göras enkelt i Lexlys onlinetjänst eller tillsammans med någon av våra juridiska sakkunniga. Du kan prova den guidande onlinetjänsten avgiftsfritt.

Intressebevakningsfullmakt enkelt

Uppgör en intressebevakningsfullmakt självständigt eller tillsammans med någon av våra jurister.

I egna händer -kampanjen - Lexly.fi

Intressebevakningsfullmakt enkelt på nätet

Våra jurister har utvecklat en onlinetjänst där du kan uppgöra en intressebevakningsfullmakt självständigt. Användningen av tjänsten förutsätter ingen lagkännedom. Prova onlinetjänsten utan avgift!

Om du vill skriva din interessebevakningsfullmakt online på finska, klicka här >>

95 €

Gör en intressebevakningsfullmakt online
I egna händer -kampanjen - Lexly.fi

Intressebevakningsfullmakt med jurist

Vill du hellre göra en intressebevakningsfullmakt tillsammans med någon av våra jurister? Våra jurister som specialicerat sig på intressebevakningsfullmakter betjänar dig gärna på finska, svenska och engelska.

Om du vill skriva din intressebevakningsfullmakt med vår finkspråkiga jurist, klicka här >> 

Lexly.fi - Edunvalvontavaltakirjan voit tehdä helposti joko itsenäisesti netissä tai yhdessä juristimme kanssa. Tutustu palveluihimme - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla att göra en intressebevakningsfullmakt genom kampanjen I egna händer.

Lexly är officiell partner i kampanjen.

👉Med intressebevakningsfullmakten bevarar du din självbestämmanderätt även om du mister din hälsa. När du gör en intressebevakningsfullmakt bestämmer du själv vem som sköter dina ärenden och hur de ska skötas.

👉Intressebevakningsfullmakten är ett lättare och snabbare sätt för de närstående att sköta dina ärenden

👉Fullmäktigen behöver inte något tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att t.ex. sälja din bostad eller att investera medel.

👉Fullmäktigen behöver inte rapportera eller göra en årsredovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

👉Skötseln av ärenden är billigare med en intressebevakningsfullmakt.

 

 

 

Vi vill hjälpa dig att förutse och förbereda dig inför framtiden på alla möjliga sätt. Med intressebevakningsfullmakten håller du din livskompetens i egna händer med hjälp av en befullmäktigad pålitlig person om du insjuknar, råkar ut för en olycka, blir ålderssvag eller av annan orsak förlorar din handlingsförmåga. 

Edunvalvontavaltuutus helposti netissä tai yhdessä juristin kanssa - Lexly - Helpot lakipalvelut

Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig vidare. Vi finns här för dig!