Skilsmässa

5 Orsaker varför det lönar sig att förrätta avvittring direkt

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

1. Det som lämnas bakom, hittar alltid fram 

Vid upphörande av äktenskap, oberoende av om det beror på skilsmässa eller den ena makens död, finns det en lång lista på vad man måste göra. Mitt i sorgen och alla känslor vill man möjligtvis inte påbörja ett papperskrig, men ju fortare man får förrättat en avvittring, desto snabbare är det över. Det kan känns problematiskt att det inte finns någon tidsgräns för förrättandet av avvittring. Avvittringshandlingen kommer ändå efterfrågas t.ex. efter att en exmake har avlidit och då kan det kännas obekvämare att tänka tillbaka, än t.ex. efter en skilsmässa. 

2. Förmåga att fortsätta sitt liv självständigt 

Ifall en avvittring inte har förrättats fortsätter de före detta makarna att vara bundna till varandra. Om inte känslomässigt, åtminstone ekonomiskt. Banker kan t.ex. fråga efter en avvittringshandling vid beviljandet av nya lån. Av den här orsaken lönar det sig att förrätta avvittring redan vid upphörande av äktenskapet.  

3. Uppskjutande av avvittringen kan påverka egendomens värde 

I avvittringen listas egendom och denna egendom värderas. Värderingen av egendomen sker enligt egendomens värde vid tidpunkten för avvittringen. Ifall man skjuter upp förrättandet av avvittringen kan det hända att egendomens värde ändrar, i jämförelse med dess värde när äktenskapet upphörde. Ifall man vill att avvittringen ska vara rättvis, lönar det sig därför att förrätta avvittring direkt efter att äktenskapet upphör.  

4. Avvittring är alltid aktuell 

Den tidigare makan kan alltid kräva att avvittring ska förrättas- också efter att den andra parten har avlidit. Det är viktigt att förrätta avvittring för att säkra arvingarnas ställning, om man inte vill att exmaken ska få nytta av dödsboet.  

5. Avvittringen kan leda till skatteföljder 

Avvittring innebär jämkning av egendom, i vars innehåll du kan göra ägandebyten. På grund av detta är skatteföljderna fallspecifika.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om avvittring. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få mera information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken hittar du alla artiklar rörande avvittring >>

Relaterade artiklar

Avvittring

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Avvittring
Avvittring
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion