Testamente

Den ena makens död kan rasera hela ekonomin

Puolison kuolema voi romahduttaa koko talouden. Lue Lexlyn asiantuntijan kirjoittamasta artikkelista, miksi testamentti kannattaa aina - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Man uttrycker oftast sin kärlek genom att ingå äktenskap. När man mentalt binder sig till en annan person tänker man kanske inte alltid på att man också binder sig ekonomiskt. Efter prästens ”amen” uppstår giftorätt mellan parterna, vilket betyder att all makarnas gemensamma egendom vid äktenskapets slut räknas ihop och tillgångarna delas så att båda parterna ska erhålla lika mycket. Alla äktenskap tar slut någon gång, antingen genom skilsmässa eller till följd av att en av makarna avlider.  

Genom äktenskapsförord kan man påverka giftorätten 

Man kan påverka giftorätten genom att uppgöra äktenskapsförord, eftersom man då kan bestämma om hur egendomen ska delas ifall äktenskapet upphör. Vid ingåendet av äktenskapet känns det kanske rättvist att vardera part får behålla den egendom som hen haft innan ingående av äktenskapet samt det som hen skaffar under äktenskapet. Tanken är god, men det speglar kanske inte det som i praktiken sker ifall den ena parten plötsligt avlider. Ifall äktenskapet är strikt och man inte har uppgjort ett testamente till makens fördel kan änklingen/änkan lämna helt tomhänt.  

I motsats till vad många tror, ärver inte makar varandra förutom i de situationer då den avlidne inte har några bröstarvingar, alltså barn. Och även då finns det villkor. Lagen tryggar änkan/änklingens rätt att lämna kvar i makarnas gemensamma hem, men i praktiken är inte ens det alltid möjligt. Ifall änkan/änklingen har fungerat som hemmafru/hemmapappa har hen kanske inte alls samlat på sig någon egen egendom. Ifall äktenskapsförordet stänger ut giftorätten, kan det hända att änkan/änklingen inte har en ekonomisk möjlighet att lämna kvar i det gemensamma hemmet, ifall underhållskostnaderna är stora.  

Samboende ärver endast med stöd av testamente 

En samboendes ställning är ur lagens perspektiv ännu svagare. Samboende ärver aldrig, inte ens fastän den avlidne inte skulle ha barn. För samboende gäller inte heller änkan/änklingens rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet. Detta innebär att änkan/änklingen kan hamna att flytta bort från hemmet som i årtionden har varit kärt, eftersom ägarskapet övergår till den avlidnes släktingar.  

Både samboende och gifta par borde komma ihåg att ibland fundera på de situationer som uppstår ifall en av parterna plötsligt avlider. Fastän det i början känns som en självklarhet att all egendom som finns i det egna namnet består som ens eget, kan livets gång leda till nya insikter. Om det händer en själv något är det få människor som vill att ens kära mitt i sorgen även ska behöva fundera på hur de ekonomiskt ska överleva vardagen. Få människor vill att deras älskade ska behöva packa ner sin egendom och behöva leta efter ett nytt hem där de måste börja om.  

Genom testamente kan du trygga änkan/änklingens ställning 

Genom testamente kan du trygga både den efterlevande makens samt den efterlevande sambons liv. Ifall det är viktigt för dig att släktgården behålls inom familjen, kan du bestämma om det i testamentet och samtidigt bestämma att änkan/änklingen har rätt att bo kvar där fram tills att hen avlider. Genom testamente behöver man inte överlåta äganderätten, men med hjälp av testamentet kan man trygga vardagen genom att bestämma om besittningsrätten. Det finns en bra lösning för alla situationer, det viktigaste är att man vet följderna av sina egna beslut så att båda parterna kan förbereda sig för följderna. Alla av oss vill antagligen att våra egna kära ska ha det bra fastän vi inte själva längre kan erbjuda en hjälpande hand.  

Du observerar väl att det här är en allmän artikel om testamente. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få noggrannare information gällande hur det lönar sig för dig att gå till väga. 

Bakom den här länken kan du läsa alla våra artiklar rörande testamente >> 

 

Frågor? 

Har du frågor gällande testamente eller vill du ha mera information om Lexlys tjänster? Lämna ett ringbud till kundtjänsten >> 

 

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion