Testamente

Testamente

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Frågor och svar om testamenten

På denna sida har vi samlat ihop svar på sådana frågor som våra kunder ofta ställer till våra jurister. Om du inte hittar svar på dina frågor här, få du gärna ställa frågan direkt till oss.

 

Vem kan uppgöra ett testamente?

Varje person som fyllt 18 år och som förstår innebörden av ett testamente kan uppgöra ett testamente. En person som fyllt 15 år har rätt att uppgöra ett testamente gällande sådan egendom som personen själv har förvärvat genom arbete.

Se video: Varför ett testamente?

Vem kan egendomen testamenteras till?

Ifall du inte har bröstarvingar, kan du bestämma fritt vem som ska få din egendom efter din död. Du kan testamentera din egendom till personer som står dig nära eller till organisationer vars verksamhet du vill stöda.

Ingen har en skyldighet att låta sin egendom gå i arv till de lagliga arvingarna. Den enda begränsningen i testamentsfriheten är bröstarvingarnas rätt till laglott.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Inbördes testamente

Är det kanske ett inbördes testamente som passar er bäst? Boka en tid för en inledande diskussion med vår jurist om du vill veta mera. Under samtalet kan ni diskutera vilket som är det bästa alternativet i just er situation.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Ett testamente kan möjliggöra överraskande alternativ vid arvskiftet

Katariina Kuusiluoma talade om testamenten i MTV3:s program Uutisaamu (videon på finska) 5.7.2021: 

Se video: Tämän takia testamentti on tärkeä >>

Varför lönar det sig att göra ett testamente?

 1. Varje familj och varje liv är unikt. Den lagliga arvsordningen motsvarar sällan den egna viljan.
 2. Lagen skyddar barnen och deras rätt till arv, men tryggar inte alltid maken i tillräckligt stor utsträckning. En sambo har inget ekonomiskt skydd. Med hjälp av ett testamente kan du trygga din makes ekonomiska situation.
 3. Med ett testamente kan du stöda en person som står dig nära eller organisationer vars verksamhet du vill stöda och som inte med stöd av lag skulle ärva dig.
 4. Med ett testamente kan du begränsa dina barns makars giftorätt i den ärvda egendomen.
 5. Testamentet är ett ypperligt instrument för att optimera arvsbeskattningen.

 

Ett testamente kan vara viktigt för varje testamentstagare, men särskilt viktigt är det för en efterlevande sambo. En efterlevande makes och barns ekonomiska situation är ofta tryggad i någon mån tack vare makens giftorätt och barnens rätt till laglott, men en efterlevande sambo har inte något skydd enligt den lagliga arvsordningen.   

En efterlevande sambo har enligt lag inte någon rätt till det gemensamma hemmet eller till den avlidnes egendom. En efterlevande sambo likställs inte med en efterlevande make. En sambo har med andra ord inte samma rättigheter som en efterlevande make, ifall det inte finns ett testamente som tryggar den efterlevande sambons position.

Vad lönar det sig att tänka på då man planerar ett testamente?

Det kan vara bra att fundera på följande punkter, ifall du vill förbereda dig inför en diskussion om ett testamente:

 • Testamentstagare: Vem vill du att ska få din egendom efter din död?  
 • Fördelning av egendom: Hur stor andel av din egendom ska var och en av testamentstagarna få? Vill du att någon av dem ska få någon viss egendom?
 • Rätten till egendomen: Ska testamentstagaren få äganderätt till egendomen eller endast nyttjanderätt till egendomen?
 • Testamentstagarens rätt att avstå: Ifall testamentstagaren endast vill ta emot en del av den egendom som testamentstagaren får med stöd av testamentet, eller om testamentstagaren inte överhuvudtaget vill ta emot egendomen, vem ska i så fall få egendomen?
 • Testamentstagarens död: Vem ska få din egendom ifall testamentstagaren har dött före dig? Ifall testamentstagaren har egna barn, tillfaller ofta den testamenterade egendomen barnen ifall testamentstagaren har dött, men så är inte alltid fallet. Det kan vara bra att i testamentet precisera vem som ska få egendomen i andra hand. Ibland kan det också löna sig att fundera på vem som ärver dig ifall din testamentstagare dör efter att testamentstagaren ärvt dig. Den egendom som testamentstagaren har ärvt av dig kan t.ex. i vissa situationer gå i arv från testamentstagaren till din ex-make eller någon avlägsen släkting, vilket du kanske inte vill. Det finns möjligheter att förhindra att det går då genom ett förordnande i ditt testamente.
 • Giftorätten: Vill du se till att dina testamentstagares makar inte har giftorätt i den egendom som dina testamentstagare får i arv av dig?
 • Lagval: Bor du utomlands? I ett testamente kan du ta ställning till vilket lands lag som tillämpas på ditt testamente och arvet efter dig.

 

Tillbaka till startsidan >>

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

And­ra har även läst