Testamente

Med hjälp av den här listan kan du kontrollera om ditt testamente är i skick

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

1. Testamentets stränga formkrav ✔️

Har du uppgjort ett testamente som är daterat och undertecknat av två samtidigt närvarande ojäviga vittnen? Nog har du väl också kontrollerat att testamentet uppfyller alla formkrav ställda av lag? Ett testamente kan genom klandertalan förklaras ogiltigt om formkraven inte uppfylls.  

2. Maken/makans giftorätt och testamente 💍

Har ni vid uppgörande av ert testamente eller ert inbördes testamente tagit giftorätten i beaktande? Om makarnas testamentbestämmelser grundar sig på felaktig information gällande giftorätten och arvsrätten kan testamentbestämmelserna enkelt bli felaktiga. Du kommer väl ihåg att din make/maka inte ärver någonting om du har bröstarvingar.  

3. Samboendes ställning ❤️

En samboende ärver ingenting utan testamente. För samboende lönar det sig att fundera noggrant på arvsärenden. Om samboendena har gemensamma minderåriga barn, lönar det sig att fundera på hur änkan/änklingen kommer att klara sig ekonomiskt om en av föräldrarna avlider.   

4. Besittningsrätt utan bestämmelse om äganderätt 🏠

Har du förordnat om besittningsrätt till din partner? Vem innehar äganderätten? Kontrollera i den här situationen, att inte egendomen lämnar utan ägare.  

5. ”Ingen redovisningsskyldighet gentemot arvingarna” 📝

Har du förordnat om besittningsrätt av din egendom till din änka/änkling ”utan redovisningsskyldighet gentemot arvingarna”`? Dessa typer av bestämmelser hör inte till god testamentarisk sed. 

6. Livslång besittningsrätt 👵

Vet du vad besittningsrätt till egendom innebär? Vad vill du att det ska innebära? Hur delas egendomens skötselkostnader mellan innehavaren av besittningsrätten och ägaren? Hur är det med livslängden? Visste du att det ibland är smartare att förordna om tidsbestämd besittningsrätt? 

7. Med äganderätt i förmån för din make/maka 💑

Skulle det löna sig att i förmån för din partner förordna om äganderätten? Hurudan ekonomisk trygghet behöver din partner? 

8. Aktualitet 📆

Motsvarar ditt testamente fortfarande dina önskningar? 

9. Laglott ⚖️

Har du framfört en önskan om att dina bröstarvingar inte ska kräva sin laglott om det går emot änkan/änklingens vilja? Vilka är följderna för bröstarvingarna om de kräver laglott?  

10. Barnens make/maka A💔+ ⚮

Är giftorätten för barnens/testamentstagarens make/maka utesluten? 

11. Barnens make/maka B💔+⚰️

Är barnens/testamentstagarens make/makas rätt till arv utesluten? 

12. Exmake/exmaka och arv👩‍👧‍👦

Är din exmake/makas möjligheter att ärva din egendom utesluten genom testamente? 

13. Har någon av dina närstående avlidit? 🖤

Är alla testamentstagare vid liv? Om någon har avlidit eller avlider innan dig, vem vill du att i dessa situationer ska ärva din egendom? Vem vill du att ska erhålla din egendom om testamentstagaren har avlidit? Förordnande om en andrahandstestamentstagare har stor betydelse och det kan även påverka arvsbeskattningen.  

14. Egendom utomlands 🏖️

Har du egendom utomlands, eller bor du utomlands? 

15. Livförsäkrings förmånstagarförordnande👍

Har du en livförsäkring? Motsvarar din livförsäkring och ditt testamente dina sista önskningar? 

16. Förordnandets praktiska betydelse 👀

Är du alldeles säker på att du förstår vad dina testamentsförordnanden betyder också i praktiken? Vad betyder det t.ex. för änkan/änklingen att hen innehar livslång besittningsrätt till all egendom? Vad får man göra med egendomen? Vad ansvarar änkan/änklingen för? 

17. Intressebevakningsfullmakt 💡

Är din intressebevakningsfullmakt i ordning? Du kontrollerar väl att det i intressebevakningsfullmakten också har stadgats om ärenden som rör arvet? 

18. Avstående från arv 😉💶

Visste du att en testamentstagare har rätt att emotta ett arv endast delvist? En sådan lösning kan leda till påverkningar på t.ex. arvsskatten.  

19. Makeavdrag 💡

Visste du att arvlåtarens make/maka har rätt att dra av 90 000 euro på sitt skattepliktiga arv. Detta kallas för makeavdrag. Detta gäller också samboende som har gemensamma barn tillsammans med arvlåtaren.  

20. Egen vilja ❤️

Ett testamente är din sista vilja. Ingen har en skyldighet att testamentera sin egendom till sina egna släktingar, trots att detta är en vanlig uppfattning. Motsvarar testamentet fortfarande din sista vilja 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om testamente. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken kan du läsa alla våra artiklar gällande testamente >> 

 

 

Relaterade artiklar

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion