Testamente

Olika testamenten

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Inbördes testamente 

Det finns olika typer av testamenten och de uppfyller även olika funktioner. Du kan göra ett testamente själv eller t.ex. tillsammans med din make. Ett testamente som är uppgjort tillsammans kallas för ett inbördes testamente. I ett inbördes testamente kan man t.ex. bestämma om hur egendomen ska delas efter den först avlidne maken och hur den ska delas efter att båda makarna har avlidit. Med ett inbördes testamente vill man oftast skydda den kvarlevande parten, dvs. änkan/änklingen.  

Äganderättstestamente 

Man kan även dela in testamenten i äganderätts- och besittningsrättstestamenten. Med ett äganderättstestamente menas ett testamente var testamentstagaren får äganderätt till en viss egendom. Äganderätten kan beviljas utan gränser eller med vissa specifika gränser.  

Besittningsrättstestamente 

Genom testamente kan man också bestämma gällande besittningsrätten, var äganderätten för egendomen ges till en annan. Detta besittningsrättstestamente används ofta i situationer då man vill trygga änkans/änklingens rätt att få bo kvar i det gemensamma hemmet och trygga hens rätt att använda sommarstugan.  

Allmänt testamente och specialtestamente 

Dessutom kan man också dela in testamenten i allmänna- och specialtestamenten. Med ett allmänt testamente bestämmer man hur stor andel av egendomen varje testamentstagare ska få. Med ett specialtestamente kan man noggrannare bestämma vilken egendom som ska tillfalla vem. Med ett specialtestamente kan man alltså bestämma att en speciell sak ska tillfalla en särskild person, t.ex. en lägenhet eller en pengasumma.  

Hur ska man göra ett testamente? 

Du kan enkelt och helt självständigt göra ett testamente på nätet, när du använder nättjänsten uppgjord av juristerna vid Lexly. Baserat på frågorna som ställs i nättjänsten uppgörs ett testamente ut efter dina egna behov. Oberoende av om du gör testamente på Lexlys nätsida eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videokontakt är priset för upprättande av ett testamente alltid fast. 

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om testamente. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få noggrannare information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken hittar du flera av våra artiklar gällande testamente >> 

Relaterade artiklar

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion