Testamente

Vad ska en vanlig person veta om testamente?

Testaa ilmaiseksi tarvitsetko testamentin - Lexly.fi

Vem ärver dig? 

Testamentet är ett viktigt arbetsredskap med vars hjälp du kan planera och bestämma om vad som ska hända med din egendom efter att du avlidit. Om du inte har uppgjort ett testamente delas ditt arv enligt lag. Enligt lag är dina bröstarvingar de som är först i linje att ärva dig. Detta inkluderar dina barn och deras barn. Ifall du inte har några barn ärver din make/maka. Ifall du inte har någon make/maka står dina föräldrar i tur och efter dem dina syskon och deras barn. Som sista arvtagare finns dina far- och morföräldrar och deras barn, alltså din faster/moster och farbror/morbror.  

Genom testamente kan du fritt bestämma vem du vill att ska ärva dig. Förutom det kan du genom testamente försäkra att inte ditt arv hamnar i någons händer som du inte vill. I testamentet kan du utnämna testamentstagarna samt utesluta icke önskade tillvägagångssätt och begränsa testamentstagarnas makars möjligheter till testamenterad egendom genom att utesluta den testamenterade egendomen från giftorätten. Man ska dock ta i beaktande att de egna bröstarvingarna (egna barn och deras avkomlingar) alltid är berättigade till sin laglott, om de kräver den. Baserat på lag innebär laglotten att hälften av arvslotten tillfaller barnen. Ifall du inte har egna arvingar kan du testamentera din egendom till välgörenhet eller till och med till någon förening vars verksamhet du anser vara viktig.  

Visste du att din exmake kan komma att ärva din egendom? 

Man vet aldrig vad som händer i livet. Allt flera lever ännu efter hundra men människor dör också i olyckor. Har du funderat på vad som händer med din egendom ifall ditt barn efter att ha ärvt dig dör barnlöst? Enligt lag ärver föräldrarna sina barn om den avlidne inte har egna barn eller en make. Egendomen som ditt barn ärver kan alltså hamna hos din exmake/exmaka. Hur skulle det kännas för dig att din kära sommarstuga i fortsättningen skulle fungera som din exmake/exmakas sommarparadis? Eller vill du att en värdetavla som har färdats genom generationer ska vara prydnad i din exmakes/exmakas vardagsrum? Om inte, gör ett testamente.  

Samma regler gäller också dina barns makar. Du vill möjligtvis inte heller, att en släktklenod till följd av en skilsmässa eller till följd av att någon avlider hamnar hos ett annat släkte. När du genom testamente begränsar dina barns makars giftorätt och arvsrätt kan du säkerställa dig om att detta inte sker.  

Genom testamente upprättar du ett miniskydd för din make/maka 

Förutom att du genom testamente kan hindra att arvet hamnar i fel händer, är testamentet också ett viktigt redskap för att trygga din partners ekonomiska ställning och boende efter att du avlidit. Din make/maka ärver t.ex. ingenting av dig ifall du har barn. Din make/maka har specifika rättigheter som änkling, så som rätten att lämna kvar i ert gemensamma hem. Detta miniskydd som din make/maka har skyddar dock endast ert senaste gemensamma hem och det beaktar inte heller det faktum att änkan/änklingen möjligen inte vill bo kvar i samma hem i samma kommun resten av sitt liv. Genom testamente kan du möjliggöra att din make/make får byta lägenhet ifall hen vill. Inget hindrar dig heller ifrån att testamentera egendom med äganderätt till din make/maka. En make/maka kan ärva egendom skattefritt under 110 000 euro.  

Sambons ställning är svag ifall ett testamente inte har uppgjorts. Samboende ärver aldrig varandra och änkan/änklingens boenderätt gäller inte heller samboende. Om du vill trygga din sambos ställning ifall av att du avlider, är testamente det bästa verktyget. Tillsammans med din sambo kan ni också upprätta ett inbördes testamente vars avsikt är att trygga varandras ekonomiska ställning ifall en av er avlider. Samboende som har barn tillsammans kan skattefritt ärva egendom för 110 000 euro.

Testamente som ett verktyg för skatteplaneringen 

Testamente är ett centralt verktyg för skatteplaneringen. Med hjälp av testamentet kan du bl.a. undvika dubbla arvsskatter genom att styra egendom rakt till dina barnbarn eller minska arvsskatten genom att sprida ut arvet till olika generationer/släktgrenar. Om du vill att din gemål ska få bo kvar i ert gemensamma hem kan du upprätta ett besittningsrättstestamente, varav hen inte måste betala några skatter alls för besittningen. Testamentet lämnar också mera valmöjligheter för testamentstagaren, eftersom testamentstagaren skatteeffektivt kan avstå delvist ifrån arv. Utan korrekta testamentbestämmelser är det inte möjligt att delvist avstå ifrån arv. 

Visst är du övertygad om att det lönar sig att upprätta ett testamente nu direkt? 

Visst är det konstigt att upprättandet av testamente alltid skjuts upp. Inte håller någon på att dö just nu, eller fastän man skulle det, så äger man ens egentligen något märkvärdigt? Fastän man skulle äga, kan förmånerna med ett testamente vara obekanta. Inte vill man heller fundera på sin egen eller en närståendes död. Upprättandet av ett testamente kan alltså kännas avlägset, onödigt, svårt och som en trist sak. När man tillräckligt länge skjuter upp skrivandet av ett testamente så kommer det slutligen vara för sent. Den bästa tiden för att upprätta ett testamente är alltså nu. 

Nog visste du väl att ett testamente måste upprättas i den form som lagen föreskriver och testamentet måste undertecknas av två samtidigt närvarande ojäviga vittnen. Ifall det finns brister i testamentets form kan det här i värsta fall leda till att testamentet är ogiltigt, varav dina sista önskningar inte kan tas i beaktande.  

Gör såhär för att säkerställa dig om att testamentet är giltigt: 

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion