Testamente

Hur ska ett testamente se ut för en ogift och barnlös?

Testamentin teon ABC. Lue vinkit Lexlyn asiantuntijan artikkelista - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Ifall inget testamente har uppgjorts ärver föräldrarna till den ogifte och barnlöse all egendom. Ifall föräldrarna inte är vid liv, ärver syskonen. Ifall den avlidne vid tidpunkten för sin död inte hade syskon eller syskonbarn, går arvet vidare till far- och morföräldrarna. Ifall de inte heller är vid liv ärver fastrar, mostrar, farbröder och morbröder den avlidnes kvarlåtenskap. Ifall inga släktingar finns och inget testamente har uppgjorts, tillfaller egendomen som sista instans staten.

Utan testamente tillfaller en ogift och barnlös persons egendom staten 

I motsats till bröstarvingar (alltså barnen), har inga andra släktingar ens rätt till laglotten, som är en del av arvslotten. Därmed kan alltså en ogift och barnlös testamentera all sin egendom till en person.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett testamente alltid måste uppfylla de lagstadgade formkraven. Det ursprungliga testamentet måste också finnas till i samband med inlämnandet av bouppteckningen. Var alltså speciellt noga både när det kommer till formateringen i testamentet och förvaringen av det. 

Ifall du behöver hjälp med upprättande av testamente eller ifall du vill kontrollera att ditt testamente uppfyller alla krav, hjälper vi på Lexly gärna dig.  

Gör ett testamente på nätet – i Lexlys nättjänst är det tryggt och enkelt (på finska)

Att skriva ett testamente är inte alls alltid dyrt och svårt. Du behöver kanske inte ens en jurist eftersom juristerna vid Lexly har gjort förarbetet för dig. Klicka dig in på Lexlys nättjänst och svara på de frågor som ställs. Ett testamente som motsvarar dina behov och dessutom uppfyller alla lagstadgade krav uppgörs baserat på dina svar. Bekanta dig här med vår nättjänst (på finska) >> 

Via den här länken kan du läsa alla våra artiklar rörande testamente >> 

Relaterade artiklar

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion