Tee testamentti helposti - Lexly.fi

 

Uppgör ett testamente enkelt eller boka en kostnadsfri inledande diskussion. 

 

 

Med ett testamente skyddar du dina älskade och bestämmer vem som får din egendom

Inbördes testamente

Makar kan stärka änkans ekonomiska ställning och bostadsskydd med testamente. Detta är särskilt viktigt om det finns små barn i familjen. 

Visste du att sambo inte ärver varandra? Sambo makar kan säkerställa sin sambostatus endast med ett testamente. De som lever i ett förhållande bör överväga att göra ett inbördes testamente.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Testamente

Om du har barn kan du med ett testamente säkerställa att arvet bevaras för barnen i olika livssituationer och att arvet fördelas skatteeffektivt till olika generationer. Med ett testamente kan du till exempel undanta äktenskaps- och arvsrätten för dina barns nuvarande eller framtida makar.

Gör ett testamente online för 95 € (på finska) >>

Boka tid med jurist

Visste du att ett testamente måste åtföljas av en intressebevakningsfullmakt?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Intressebevakningsfullmakt på nätet

Med intressebevakningsfullmakten bestämmer du själv på förhand vem som får sköta dina ärenden om du förlorar din funktionsförmåga till följd av sjukdom, olycka, ålderssvaghet eller annan orsak. 

Du kan också uppgöra en intressebevakningsfullmakt självständigt i vår onlinetjänst. Användningen av onlinetjänsten kräver inte kunskap om lagen. Utifrån de frågor som ställs i tjänsten skapas en intressebevakningsfullmakt som passar dina behov. Du kan prova vår onlinetjänst gratis, eftersom betalning endast görs i slutet om du bestämmer dig för att köpa dokumentet.  

Onlinedokument inkluderar en 14-dagars ändringsrätt utan kostnad.

Läs mer om intressebevakningsfullmakt >>

Intressebevakningsfullmakt på nätet
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Intressebevakningsfullmakt med jurist

Med en intressebevakningsfullmakt sköts ärenden enkelt och flexibelt på det sätt du själv vill. Din fullmäktige behöver inte rapportera sina åtaganden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vill du hellre göra en intressebevakningsfullmakt tillsammans med någon av våra jurister? Våra jurister som specialicerat sig på intressebevakningsfullmakter betjänar dig gärna på finska, svenska och engelska.

Läs mer om intressebevakningsfullmakt >>

Boka tid med jurist
Vad?

Med ett testamente kan du bestämma vem som ska ärva dig när du dör. Med ett testamente kan du tilldela egendom till vilken enhet som helst som är viktig för dig, även till en välgörenhetsorganisation.

Varför?

Med ett testamente kan du påverka hur din egendom fördelas. Med ett testamente kan du skydda din make och påverka storleken på arvsskatten.

När?

Ett testamente kan upprättas av vilken person som helst som är myndig och har rättskapacitet. Du kan upprätta ett testamente när som helst, såvida du inte är under förmynderskap.

Hur?

Du kan göra testamente enkelt i Lexlys onlinetjänst som är upprättas av Lexlys jurister eller tillsammans med vår jurist.

Testamentin teko kannattaa - Lexly.fi

Testa här: behöver du ett testamente?

Tillbaka till startsidan >>