Äktenskapsförord

Feluppfattningar om äktenskapsförord

Lexlyn avulla hoidat kaikki avioliiton lakiasiat turvallisesti ja luotettavasti - Lexly.fi

Makarnas egendom delas när äktenskapet upphör 

Giftorätten gäller också egendom som man har ärvt samt egendom som man har fått i gåva, ifall man inte i gåvobrevet eller testamente har bestämt något annat. När äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller ena makens död, delas makarnas egendom till hälften. Om du inte vill att egendomen vid äktenskapets slut ska delas till hälften, måste du uppgöra ett äktenskapsförord.  

Vad är äktenskapsförord? 

I äktenskapsförordet kan man t.ex. bestämma om att ingen av makarna ska ha giftorätt i den andras egendom ifall äktenskapet upphör. I äktenskapsförordet kan man också bestämma att en viss typ av egendom ska uteslutas från giftorätten, t.ex. så att makarna inte har rätt till egendom som man fått i gåva eller arv. En feluppfattning som finns är att man tror att makarna inte har giftorätt till egendom som man har ärvt eller fått i gåva. Så här är det trots allt inte, utan all egendom, även gåvor och arv är giftorättsunderkastad om inget testamente har uppgjorts. Oftast uppgörs också äktenskapsförord just för att skydda egendom som man har fått i arv eller gåva.  

Egendom som man har skaffat innan äktenskapet är också giftorättsunderkastad 

En annan feluppfattning som man har är att egendom som har skaffats innan ingående av äktenskapet inte är giftorättsunderkastad. Så här är det trots allt inte, utan egendom som har skaffats innan äktenskapet blir också giftorättsunderkastad när man ingår äktenskap. Genom äktenskapsförord kan man dock bestämma att denna typ av egendom inte omfattas av giftorätten.  

Ibland kan man höra någon säga att äktenskapsförord endast skyddar den mer förmögne maken. Genom äktenskapsförord kan man även förbättra den mindre förmögnes ställning.  

Man kan inte utesluta änklingens/änkans boendeskydd genom äktenskapsförord 

Äktenskapsförordet påverkar inte heller änkans/änklingens boendeskydd, utan änkan/änklingen har oberoende av äktenskapsförordet rätt att lämna kvar i det gemensamma hemmet.  

Äktenskapsförord påverkar inte änkans/änklingens rätt att ärva sin make. Ifall den avlidne inte har bröstarvingar ärver maken oberoende av äktenskapsförordet.  

Äktenskapsförord är makarnas gemensamma avtal och det ska vara ett avtal som båda makarna med gott samvete kan binda sig till. Det lönar sig att tillsammans diskutera äktenskapsförord redan innan ingående av äktenskapet och fundera på vilken typ av äktenskapsförord som skulle passa den egna situationen bäst.  

Ett äktenskapsförord i efterhand  

När uppgörs ett äktenskapsförord? Ofta tänker man att man måste uppgöra ett äktenskapsförord innan ingående av äktenskapet. Man kan uppgöra ett äktenskapsförord när som helst under äktenskapet men inte längre när skilsmässan har blivit anhängig. Det kan löna sig att fundera gällande uppgörande av ett äktenskapsförord i efterhand – t.ex. om en av makarna grundar ett företag.  

Äktenskapsförord på nätet – Bekanta dig med Lexlys nättjänst (på finska)

Nog visste du väl att du med hjälp av Lexly kan göra ett äktenskapsförord på nätet? Det är enkelt att göra det med hjälp av nättjänsten som våra jurister har uppgjort. Här kan du bekanta dig med vår nättjänst (på finska) >> 

Oberoende av om ni väljer nättjänsten (på finska) eller tjänster av en jurist, är priset för uppgörandet av äktenskapsförordet alltid fast.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om äktenskapsförord. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få mera information om hur det skulle löna sig för dig att framskrida. 

Relaterade artiklar

Äktenskapsförord

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Äktenskapsförord
Äktenskapsförord

345 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion