Bouppteckning

Måste man förrätta bouppteckning?

Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Dödsbodelägarna ansvarar för att bouppteckning förrättas 

Det egentliga ansvaret att förrätta bouppteckning ligger på dödsbodelägarna - som bouppgivare fungerar oftast den person som har bäst kunskap om den avlidnes tillgångar och skulder (t.ex. änkan/änklingen eller den avlidnes barn). Trots det ansvarar dock två gode män, utvalda av dödsbodelägarna, för att uppgifterna i bouppteckningen är korrekta. Ofta är gode männen sakkunniga, så som t.ex. jurister.   

Banken förutsätter bouppteckning 

Av bouppteckningen framgår den avlidnes arvingar, alltså vem/vilka som har rätt att sköta den avlidnes ärenden och vem/vilka som ska få kvarlåtenskapen. Bland annat banker förutsätter att bouppteckning har förrättats för att de ska kunna bekräfta att den person som sköter om dödsboets ärenden har rätt att t.ex. betala räkningar från den avlidnes bankkonto. I bouppteckningen antecknas dessutom den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen fungerar alltså även som en skattedeklaration som arvsskatten sedan baseras på.  

Bouppteckning till Skatteförvaltningen 

Bouppteckningen ska inlämnas till Skatteförvaltningen. Enligt lag ska bouppteckningen lämnas in inom tre månader efter att en person har avlidit. Vid behov kan man från Skatteförvaltningen ansöka om förlängd tid för upprättande av bouppteckning. 

Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom en månad från att den har förrättats. Ifall bouppteckningen inte lämnas in inom utsatt tid påförs arvingarna skattepåföljder.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om bouppteckning. Ta kontakt med vår kundtjänst ifall du vill få information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken hittar du fler artiklar gällande bouppteckning >> 

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion