Bouppteckning

Varför måste man förrätta bouppteckning fastän den avlidne knappt har någon egendom?

Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Dödsbodelägarnas ansvar för att bouppteckning förrättas 

När en person avlider innebär det skyldigheter för arvingarna. En viktig skyldighet är förrättande av bouppteckning. Vid bouppteckningstillfället går man igenom bouppteckningen som har uppgjorts efter den avlidne, som då innehåller information om den avlidnes arvingar, tillgångar och skulder. Bouppteckning måste förrättas även om den avlidne inte skulle efterlämna egendom och inget arv skulle tillfalla arvingarna. 

Överskuldsatt dödsbo 

Fastän det inte finns någon egendom att ärva är det ändå viktigt att förrätta bouppteckning, eftersom dödsbodelägarna i värsta fall kan hamna att ta ansvar för skulderna som uppstår ifall man försummar skyldigheten att förrätta bouppteckning. För ett överskuldsatt dödsbo är det otroligt viktigt att bouppteckningen uppgörs noggrant. I bouppteckningen ska den avlidnes alla skulder redas ut, eftersom alla som väntar på en betalning har rätt att få information om dödsboets situation. Ifall den avlidne har varit överskuldsatt är det viktigt att arvingarna noggrant följer med att ingen av borgenärerna favoriseras på kostnad av någon annan.  

En sakkunnig till hjälp vid förrättande av bouppteckning 

Det är bra att vända sig till en sakkunnig så att en arvinge ska kunna försäkra sig om att allting sköts på korrekt sätt. Den sakkunnige ser till att allting lämnas in enligt utsatt tid, att alla skulder blir tillräckligt utredda och att bouppteckningen förrättas enligt föreskrivna metoder. Det är viktigt att komma ihåg att den avlidnes skulder inte går i arv, ifall man förrättar bouppteckningen på korrekt sätt.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om bouppteckning. Ta kontakt med vår kundtjänst ifall du vill få information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken hittar du alla våra artiklar rörande bouppteckning>> 

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion