Intressebevakningsfullmakt

Feluppfattningar gällande intressbevakningsfullmakten

Edunvalvontavaltuutukseen liittyy paljon väärää tietoa. Lue Lexlyn asiantuntijan artikkelista, mihin edunvalvontavaltuutuksella oikeasti voi vaikuttaa - Lexly.fi

1. Alla som vill upprätta en intressebevakningsfullmakt måste ha ett läkarintyg 

Ett läkarintyg behövs inte när personen som upprättar en intressebevakningsfullmakt är basfrisk och ifall hens funktionsförmåga inte behöver ifrågasättas. För att en intressebevakningsfullmakt ska vara bindande, behövs alltid två ojäviga vittnen som genom sitt undertecknande bekräftar att fullmakten har gjorts av fri vilja och fullmaktsgivaren förstår vad hen gör.  

Ett läkarintyg behövs endast ifall det finns en misstanke om att personen som har upprättat en intressebevakningsfullmakt inte längre är i skick att upprätta en fullmakt. En sådan misstanke kan uppkomma ifall personen har diagnostiserats med en minnessjukdom. En minnessjukdom är inget automatiskt hinder för att uppgöra en intressebevakningsfullmakt men i dessa fall måste bl.a. avancerandet av minnessjukdomens och personens funktionsförmåga beaktas. 

2. En intressebevakningsfullmakt blir i kraft direkt när den är gjord

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska godkänna intressebevakningsfullmakten innan den blir i kraft. För ansökan om godkännande behövs alltid en experts godkännande, i praktiken ett läkarintyg. Av läkarintyget måste det tydligt framkomma att din funktionsförmåga märkbart har försämrats. Den som du valt till fullmäktig ska ansöka om godkännande. Den du har befullmäktigat kan inte fungera som din fullmäktig innan myndigheten har godkänt intressebevakningsfullmakten. Rätten att göra beslut för dig övergår först vid det skede när din funktionsförmåga faktiskt har upphört.

3. Mina barn sköter mina ärenden så jag behöver inte en intressebevakningsfullmakt 

Det har kanske varit så här tidigare. Många medelåldriga människor har kanske i tiderna inlöst studentgåvor vid banker som har fåtts tidigare utan att uppvisa identitetsbevis.  Skötseln av din mormors bankärenden har också lyckats utan problem, eftersom den bekanta damen som arbetar på banken har följt ditt liv från liten. Tiderna ändras dock och nuförtiden kan man inte specifikt hitta någon kommun i Finland var man kan sköta någon annans ärenden utan en saklig fullmakt.  

4. Min make/maka kan sköta mina ärenden så jag behöver inte en intressebevakningsfullmakt 

I motsats till vad många tror kan inte ens makar sköta varandras ärenden. Äktenskapet bildar kanske några specifika ekonomiska bundenheter, bl.a. genom giftorätten, men ett äktenskap gör inte ändå parterna till en och samma person. Ifall maken/makans funktionsförmåga upphör behövs alltså en intressebevakningsfullmakt så att personens pengaärenden t.ex. kan tas om hand. 

5. Personen som har utsetts till fullmäktigen kan med hjälp av intressebevakningsfullmakten handla fritt hur hen vill 

Den befullmäktigade är skyldig att agera enligt dina intressen och hen måste strikt följa de bestämmelser som stadgas i intressebevakningsfullmakten, t.ex. angående användningen av dina tillgångar.   

6. Det spelar ingen roll vem jag utser till intressebevakningsfullmäktigen 

Du kan utse vem du vill till fullmäktigen och för de flesta känns det naturligt att utse någon närstående släkting till fullmäktigen, så som sitt myndiga barn eller ett syskon. Ofta är det här en bra lösning eftersom närstående personer också känner till oss och våra behov bäst. Ta ändå i beaktande att det kan uppstå situationer var dina barn anses vara jäviga och därmed inte kan fungera som din intressebevakare. Fullmaktsgivarens barn kan t.ex. inte sälja fullmaktsgivarens egendom till sina närstående, så som sina syskon, på grund av de hinder som uppstår p.g.a. att de är nära släktingar.  Därför lönar det sig alltid för fullmaktsgivaren att utnämna en ojävig fullmäktig som inte är en släkting eller t.ex. en make/maka till en släkting. 

7. Jag behöver inte befullmäktiga mer än en person

Fina saker ifall du kan utnämna ens en person som du kan lita på till 100 %! Men det skulle trots allt vara ännu bättre, ifall du i din intressebevakningsfullmakt skulle kunna utse flera personer. Ifall du endast har befullmäktigat en person och det händer denna person något så att hen inte kan fortsätta ta hand om dina ärenden kommer myndigheten, dvs. den traditionella intressebevakaren ta över skötandet av dina ärenden. Detta kan undvikas genom att utnämna reservpersoner som enligt lagtermer kallas andrahandsfullmäktigen och ersättare för fullmäktigen 

 

Relaterade artiklar

Intressebevakningsfullmakt

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. 

Läs mer om Intressebevakningsfullmakt
Intressebevakningsfullmakt

280 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion