Intressebevakningsfullmakt

Det viktigaste dokumentet för att minska på byråkratin

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Viktiga termer som har med intressebevakningsfullmakten att göra

Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan du på förhand besluta om vem som ska sköta dina ärenden eller fatta beslut om din funktionsförmåga försvagas i framtiden. Intressebevakningsfullmakten är inte en standardblankett, utan ett personligt anpassat dokument.  

Befullmäktigande= Man befullmäktigar en person (fullmäktig) att ta hand om ekonomiska angelägenheter samt personliga ärenden (t.ex. hälso- och sjukvård) ifall av att man själv insjuknar, är med om en olycka, blir försvagad p.g.a. åldern eller av någon annan orsak förlorar sin självständiga funktionsförmåga.  

Fullmaktsgivare= personen som upprättar intressebevakningsfullmakten

Fullmäktig= en person som i intressebevakningsfullmakten befullmäktigas att sköta ärenden 

Andrahandsfullmäktig= en person som namnges för att sköta om ärenden om fullmäktigen dör, insjuknar eller om hen inte längre vill sköta fullmaktgivarens ärenden.

Ersättare för fullmäktig= en person som namnges för att sköta om ärenden, om den egentliga fullmäktigen är tillfälligt förhindrad att sköta sin uppgift 

Intressebevakare= Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten förordnar en person som sköter dina ärenden, ifall en intressebevakningsfullmakt inte är upprättad.

Till vad behövs en intressebevakningsfullmakt? 

Ifall saker alltid skulle gå som på räls skulle ingen någonsin behöva en intressebevakningsfullmakt, utan man skulle kunna ta hand om sina egna ärenden ända fram till livets slut. Saker blir inte alltid som man har önskat och bl.a. följande saker kan hända: 

 • olycka 
 • sjukdomsanfall 
 • minnessjukdom 
 • mentala hälsan kan rubbas 
 • Funktionsförmågan försämras p.g.a åldrande 

Skötseln av ärenden lyckas inte längre självständigt och ändå borde man klara av att: 

 • använda sitt bankkonto, betala räkningar, ta hand om sina placeringstillgångar
 • säga upp hyresavtal eller sälja lägenhet eller bil 
 • mindre saker: avsluta tidningsprenumerationer, telefonanslutningar osv. 
 • söka stöd från FPA osv.
 • undera på ett passande vårdhem och ordna omsorgsjänster 

I dessa situationer finns det två alternativ 

 1. Det lättare= Fastställa en uppgjord intressebevakningsfullmakt 
 2. Det svårare= Ansöka om en intressebevakare
 3. DET FINNS INGET TREDJE ALTERNATIV!


Många tror fortfarande att maken/makan eller det egna barnet kan ta hand om ärenden. Det här stämmer inte! Det enda sättet att på förhand ge någon tillstånd att hjälpa, ifall hjälp någonsin behövs är genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Tidigare fick man sköta ärenden genom att man kände igen folk, eftersom alla människor i små byar kände varandra. Nu för tiden lyckas det inte lika enkelt. Ifall en person förlorar sin funktionsförmåga, förlorar också tidigare givna fullmakter sin betydelse. 

Vem lönar det sig att utnämna till fullmäktig?

En lämplig fullmäktig är oftast:

 • maken/makan 
 • syskon 
 • förälder 
 • ett myndigt barn 
 • en god vän

 

Det lönar sig att till sin egen förälder berätta att det kanske inte lönar sig att befullmäktiga sin partner, eftersom makarna antagligen åldras i samma takt. 

Kan man utse många intressebevakare? 

Man kan och man bör! Självklart är en fullmäktig bättre än ingen alls, men det lönar sig att ha åtminstone en ersättande för fullmäktig.  

I intressebevakningsfullmakten ska fullmäktigen namnges i företrädesordning. Det betyder alltså att ifall den förstnämnda fullmäktigen inte kan fungera som fullmäktig, blir den följande personen på listan utnämnd till fullmäktig och så vidare.  

Bra att veta också det här om intressebevakningsfullmakten 

Om person 1 inte vill fungera som fullmäktig eller om hen själv har avlidit, kan man ansöka om att person 2 blir fullmäktig. Personen har ursprungligen utsetts till andrahandsfullmäktig, men nu blir hen den egentliga fullmäktigen. 

Person nummer 2 kan också tura person 1. I den här rollen kallas hen till ersättare för fullmäktig. Ofta är dessa personer de samma. De ersättande personerna kallas alltså både för andrahandsfullmäktig och ersättare för fullmäktig.

Förutom detta lönar det sig också alltid att utse en ersättare för fullmäktig i jävvsituationer, alltså en ersättande fullmäktig, som inte är en släkting. Denna person kan även sköta de ärenden som den egna maken/makan eller släktingar inte kan sköta, eftersom det ur lagens synvinkel kan uppstå en intressekonflikt. Situationer när en ersättare behövs är när gåvor eller köp sker inom familjen, när någon avstår ifrån ett arv eller när änklingen eller änkan ska representeras vid en avvittring eller arvskifte. Det är alldeles förståeligt att lagstiftaren anser att det inte är en bra idé att maken eller makan inte både kan företräda fullmaktsgivaren vars egendom ges bort, samtidigt som hen ska företräda sina egna barn som får egendomen. 

SKA ALLTID VIDTA ÅTGÄRDER I FÖRMÅN FÖR FULLMAKTSGIVAREN!

Vad kostar en intressebevakningsfullmakt? 

 • Kostnader för upprättande av en intressebevakningsfullmakt: Lexlys nättjänst/ Med en av Lexlys jursiter
 • DVVs engångsbekräftelseavgift när intressebevakningsfullmakten ska tas i bruk, alltså fastställas (för tillfället 130 €) 
 • Man kan själv bestämma om befullmäktiges arvode

 

Traditionell intressebevakning 

Kostnad för förordnande av intressebevakare DVV/tingsrätten 123 € (DVV:s avgift) eller 172€/344€ (tingsrättens avgift) 

 • Kostnader för granskning av årsredovisningen:  52 € - 454 €
 • Tillståndsavgifter 184 € - 444 €/åtgärd
 • Kostnader för granskning av slutredovisningen: 52 € - 454 (slutredovisning görs när intressebevakningen upphör, intressebevakningen upphör i de flesta fall genom att en person avlider) 
 • Intressebevakarens arvode: Fastställs enligt justitieministeriets angivna förordning.  

 

Kostnaderna för traditionell intressebevakning blir betydligt dyrare redan då man jämför myndighetskostnaderna! Dessutom sköts ärendet relativt långsamt samtidigt som det är tidskrävande (tid är pengar-principen) 

OBS! Beräkningen är gjord enligt prisen på våren 2022.

Hur fungerar intressebevakningsfullmakten i praktiken? 

 1. Gör en intressebevakningsfullmakt 
 2. Vi undertecknar så många exemplar så att åtminstone ett av dem hittas, om det behövs.  
 3. Intressebevakningsfullmakten förvaras på ett bra och tryggt ställe.
 4. OM fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina ärenden måste intressebevakningsfullmakten fastställas 
 5. För fastställandet fyller man i en egen blankett och bifogar ett läkarintyg.

 

Intressebevakningsfullmakten registreras inte när den upprättas, utan först om och när den behövs.

Obs! På DVV:s sidor finns inte färdig blankett för att göra en intressebevakningsfullmakt! På sidan hittas endast ”ansökan om godkännande av undertecknad intressebevakningsfullmakt” eller ”ansökan om förordnande av intressebevakare”.

Relaterade artiklar

Intressebevakningsfullmakt

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. 

Läs mer om Intressebevakningsfullmakt
Intressebevakningsfullmakt

280 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion