Intressebevakningsfullmakt

7 berättelser var ett enda dokument skulle ha sparat tid, nerver och pengar

Tiedätkö, mihin tilanteisiin voit joutua ilman edunvalvontavaltuutusta? Lue artikkelista 7 tarinaa edunvalvontavaltakirjasta ja tee oma valtakirjasi  Lexlyn verkkopalvelussa - Lexly.fi

I texten nedan delar vi med oss av 7 berättelser om de värsta överraskningarna man kan få och vad som i värsta fall händer när en intressebevakningsfullmakt inte har uppgjorts.  

Man kan inte förbereda sig för allt 

Fadern i familjen utövar taekwondo. På träningen går inte allting som det ska och av misstag träffar kompisens hårda spark huvudet. Träningshjälmen de måste använda hjälpte inte och på sjukhuset konstaterar man efter undersökning att fadern har fått en hjärnskada. Ingenting är längre som förut. Förutom att makan måste ta hand om deras barn måste hon också ta hand om sin make som med tiden återhämtar sig eller så inte. Oron för ekonomin är stor och makan skulle vilja sälja deras andra bil för att täcka utgifterna. Detta lyckas trots allt inte, eftersom bilen är skriven i faderns namn. En intressebevakningsfullmakt skulle märkbart ha underlättat småbarnsmammans vardag.  

En ödesdiger slalomresa 

Den unga pojken är en entusiastisk slalomåkare. Under universitets vinterlov måste man såklart ta sig till slalombacken med sina studiekamrater. Den lekfulla tävlingen på skidorna avslutas med ett ödesdigert fall vilket leder till flera månaders sjukhusvård utan visshet om huruvida hans funktionsförmåga kommer att återställas. Föräldrarna kan inte sköta om den 19 åriga pojkens ärenden och hyrorna från studielägenheten börjar hopa sig eftersom föräldrarna inte kan säga upp hyresavtalet. En intressebevakningsfullmakt skulle ha gjort skötandet av ärendena lättare.  

När de egna önskningarna inte kan beaktas  

Den åldrande änkan som har diagnostiserats med en minnessjukdom vill inte acceptera att hon är sjuk och därmed vill hon heller inte föra en diskussion om intressebevakningsfullmakt. Änkan har inga nära släktingar och någon av de avlägsna släktingarna vill inte ta på sig an rollen som traditionell intressebevakare. De skulle ha kunnat företa sig att fungera som befullmäktigad intressebevakare, men de anser att den traditionella intressebevakarens roll är för arbetsam. Damen förordnas en allmän intressebevakare som får till uppgift att sköta änkans egendom och ekonomiska angelägenheter. Änkan skulle dock vilja använda sin förmögenhet till att skaffa olika vård- och rekreationstjänster. Hon skulle t.ex. vilja rulla sitt hår vid frisören en gång i veckan men vårdhemmets personal måste gång på gång fortsätta förklara för änkan varför denna rutin inte längre lyckas. Änkans tillgångar lämnar på kontot, eftersom den allmänna intressebevakaren inte har tid för individuellt förmyndarskap. Ifall änkan skulle ha uppsatt en intressebevakningsfullmakt skulle hon ha fått intressebevakning enligt sin egen önskan på ett mera individuellt sätt.  

Räkningar till utsökning 

Personens funktionsförmåga hade försämrats så till den grad att läkaren ansåg att det inte längre var möjligt att upprätta en intressebevakningsfullmakt, fastän personen själv ansåg att hens förmåga räckte till för att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Förordnandet av intressebevakare övergick till tingsrätten. I tingsrätten dröjde processen ett år och under den tiden hann räkningarna till indrivning och sedan till utsökning. Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt i tid, innan det är för sent.  

Drömhemmet kvarstod som en fantasi 

Maken hade förordnats till sin frus förmyndare. Maken önskade köpa en lägenhet ämnad för seniorer men han kunde inte sälja makarnas gemensamma hem innan den månaders långa tillåtelseprocessen vid myndigheten för digitaliserings- och befolkningsdata (DVV) skulle komma till sitt slut. Seniorlägenheterna hade hunnit säljas innan maken emottog tillståndsbeslutet. Ångestfyllt väntar maken på varje novembermånad då han tvingas inlämna en årsredovisning för sin frus del till DVV. Det är väldigt tidskrävande fastän hur noga han än har hållit koll på alla papper och kvitton. Ifall maken skulle ha skött sin frus ärenden som intressebevakningsbefullmäktigad skulle han ha kunnat sälja makarnas gemensamma hem och köpa ett nytt i dess ställe utan att behöva tillstånd av myndigheten. Dessutom skulle maken inte då heller tvingas lämna in årsredovisning till myndigheten.  

Familjens tradition bryts 

Mamman brukade ha som en vana att ge bort gåvor skattefritt till sina barn. Mamman ville på det här sättet stödja sina barn i studierna och hjälpa en ung familj med deras utgifter. Efter en allvarlig hjärnblödning förordnades mamman en intressebevakare vilket samtidigt betydde att givandet av gåvor inte längre var möjligt eftersom den traditionella intressebevakaren inte tillåter det. Barnen var ledsna, eftersom givandet av gåvor alltid hade varit viktigt för deras mamma. Mamman hade berättat att hon skulle ge en släkt ring i gåva till det första barnbarnet när det var gammalt nog. Mammans önskningar kunde inte längre uppfyllas. Om mamman skulle ha upprättat en intressebevakningsfullmakt skulle hon ha kunnat möjliggöra givandet av gåvor även fastän hon skulle vara i behov av hjälp i dessa situationer. 

Förhållandet mellan syskonen försämras 

Ett av syskonen fungerar som intressebevakare för deras pappa. Lagen stadgar om en viss tystnadsplikt för intressebevakaren. Brodern är besviken eftersom hans syster inte går med på att dela med sig av information gällande deras pappas ekonomiska angelägenheter. Brodern tar kontakt med den förmyndarmyndigheten, dvs. myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eftersom hen misstänker att hans syster förskingrar pappans pengar. Det uppstår bråk mellan syskonen vilket leder till att de kan säga adjö till gemensamma julfester. Det visar sig senare att ingen har gjort något fel och att systern bara hade följt de krav som ställts på intressebevakaren.  Ifall pappan skulle ha uppgjort en intressebevakningsfullmakt skulle han ha kunnat bestämma vilka alla familjemedlemmar som skulle ha fått rätt till information.  

Du kan förbereda dig för alla ovanstående situationer genom att göra en intressebevakningsfullmakt. Också myndigheten uppmuntrar till att upprätta en intressebevakningsfullmakt. En lösning på ovanstående problem finns i dina egna händer.  

Relaterade artiklar

Intressebevakningsfullmakt

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. 

Läs mer om Intressebevakningsfullmakt
Intressebevakningsfullmakt

280 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion