Skilsmässa

Gör inte dessa misstag när äktenskapet upphör

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Slarva inte i skilsmässoprocessen 

Tillsammans med din make kan du reda ut frågor som uppstår vid skilsmässan. Listan på saker som måste tas om hand är lång, så redan från början lönar det sig att ta reda på i vilka ärenden ni behöver juridisk eller annan hjälp. Vissa saker kan ni sköta själva, men det lönar sig att fundera noga gällande sakerna ni vill ha hjälp med av en sakkunnig.  

Gå inte in med inställningen att skilsmässa innebär krig 

En typisk tanke hos många är att parterna tror att de behöver en jurist var. Men egentligen så kan juristen fungera som en rådgivande objektiv tredje part. Skilsmässan kan också skötas utan bråk ifall man tar hjälp av de råd man kan få.  

Besluta inte muntligt gällande avvittringen 

Avvittringshandlingen är ett viktigt bevis på att avvittring har förrättats. I stunden kan det kännas enklast att muntligt komma överens om hur egendomen ska delas, men man måste hålla i åtanke att förhållandet parterna emellan kan försämras även efter skilsmässan. När exmaken avlider – en situation var avvittringshandlingen senast behövs - är det svårt att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Därför är det bäst att förrätta avvittring tillsammans med en jurist.   

Skjut inte upp avvittringen 

Avvittring är viktigt för båda parterna. Det finns ingen tidsgräns för när avvittringen ska förrättas, så därför lämnar förrättande av avvittring lätt till andra hand när det gäller allt annat som ska skötas. Med tanke på framtiden är dock avvittringen ytterst viktig. Båda makarna kan kräva att avvittring ska förrättas när som helst, t.ex. också efter att den ena maken har avlidit.  

Det är också viktigt att förrätta avvittring med tanke på att livet ska kunna fortsätta, eftersom banker ofta behöver en avvittringshandling för beviljandet av nya lån osv.  

Tacka inte nej till juridisk hjälp 

I samband med att man kommit fram till att man ska skilja sig, kan det kännas som att man kan reda ut alla saker själv. Skilsmässa är dock en mångsidig process. Anlitande av juridisk hjälp betyder inte att överenskommelse gällande skilsmässan blir komplicerad, utan juristen kan hjälpa till i avvittringen, i frågor rörande vård- och umgängesrätt och i andra mångsidiga frågor. För att skilsmässan ska skötas på ett bra sätt, lönar det sig att rådfråga sakkunniga så att man inte behöver återgå till gamla saker vid ett senare tillfälle.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om skilsmässa. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få mera information om hur det lönar sig för dig att framskrida.  

Via den här länken hittar du alla artiklar rörande avvittring >>  

 

Relaterade artiklar

Avvittring

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Avvittring
Avvittring
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion